Baza Usług Rozwojowych to platforma, na której znajdują się informacje o szkoleniach i usługach, do których można otrzymać dofinansowanie. Firmy szkoleniowe, które znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych muszą spełnić szereg kryteriów i dowieść wysokiego standardu oferowanych przez siebie usług, czego potwierdzeniem jest posiadanie certyfikatu jakości oferowanych usług.

 

Kto może skorzystać z dofinansowania i na jakim poziomie?

Z unijnego dofinansowania do szkoleń mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy, którzy wykonują pracę w oparciu o umowę o pracę. Sposób dysponowania budżetem na szkolenia oraz warunki jego uzyskania różnią się w zależności od województwa.

Wysokość udzielanej pomocy finansowej jest uzależniona także od wielkości danej firmy. Przyjęte zostały trzy stawki dofinansowania:

  • 50% – dla przedsiębiorstw średnich, których roczny obrót nie przekracza kwoty 50 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro, posiadających mniej niż 250 pracowników,
  • 70% – dla przedsiębiorstw małych, których roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro, posiadających mniej niż 50 pracowników,
  • 80% – dla mikroprzedsiębiorstw, których roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro, posiadających mniej niż 10 pracowników.

 

Jak to zrobić?

Wszelkie formalności w tym zakresie załatwia się z tzw. Operatorami Podmiotowego Systemu Finansowania. Są to instytucje, których zadaniem jest rozdzielanie środków na dofinansowanie do szkoleń z PARP. Każdy region lub województwo posiada własne instytucje wyznaczone do tego celu. To od nich dowiecie się, na jakie dofinansowanie do szkoleń z PARP można liczyć. Także wnioski zgłoszeniowe znajdują się bezpośrednio ich na stronach. Lista operatorów dla poszczególnych województw dostępna jest pod tym adresem.

Po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy z operatorem należy dokonać rejestracji na platformie Bazy Usług Rozwojowych.

 

Jak rozliczyć dofinansowanie?

System bonów na usługę rozwojową

Po wypełnieniu zgłoszenia pracownikowi lub pracodawcy zostanie przyznane dofinansowanie. Kolejny krok to wykupienie bonu po stawce określonej przez podmiot rozdzielający w danym województwie środki na szkolenia. Bony mają z góry określoną ważność. Po skorzystaniu ze szkolenia przekazujecie nam odpowiednią liczbę bonów, a my wystawiamy fakturę.

Refundacja kosztów usługi rozwojowej

Po podpisaniu z operatorem umowy wsparcia należy podjąć decyzję, z jakiego szkolenia chce się skorzystać. Po zrealizowanym szkoleniu wspólnie je rozliczamy.

Ostatni krok to przekazanie faktury do właściwego operatora, który zwróci poniesione koszty w możliwie najkrótszym terminie.

Szkolenia oferowane przez Akredytowane Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne CIM – questus

 

 

 

 

   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie nigdzie publikowany. * - pola wymagane

Dodaj komentarz