Poszukujesz inspiracji i odniesienia dla rozwoju działań marketingowych swojej firmy?

questus academy CIMO Standards & Foresight to szereg raportów, z których pierwszy –
(„O stanie marketingu w Polsce”) jest już dla Ciebie dostępny

Idea projektu

Marketing budzi wiele kontrowersji i odzwierciedla liczne paradoksy istniejące w organizacjach.
Jeśli bowiem prawdą jest, że 81% szefów firm jest przekonanych o kluczowej roli marketingu budowaniu sukcesu organizacji i w decydującym stopniu wpływa na jej rozwój, to dlaczego ponad 70% marketerów wyraża przekonanie, że marketing nie jest właściwie rozumiany i doceniany w organizacji?

Te dylematy mogą być efektem częstych zarzutów jakie są stawiane marketingowi i marketerom.
Dotyczy to między innymi niskiej skuteczności czy wydajności marketingu, niechęci do podejmowania odpowiedzialności, arogancji biznesowej, zbyt wysokich kosztów czy niskiej kompetencji osób prowadzących działania marketingowe.

Idea Projektu i Metodyka

Wyraźnie marketing potrzebuje profesjonalizacji, łączenia nauki ze sztuką, zdolności kreatywnego myślenia i adresowania standardów działania. Celem projektu identyfikacja kluczowych trendów w marketingu, kierunków jego rozwoju, wyzwań i sposobów radzenia sobie z nimi przez marketing. Badanymi ekspertami są marketerzy, którzy z jednej strony odznaczają się najbardziej prestiżowymi na świecie kwalifikacjami profesjonalnymi The Chartered Institute of Marketing, a z drugiej posiadają wieloletnie praktyczne doświadczenie oraz zarządzają działaniami marketingowymi w uznanych na rynku polskim i światowym organizacjach.

Widzieć, wiedzieć, rozumieć – to nie przywilej, a wymóg!

Metodyka projektu

Raport powstał na bazie badań prowadzonych wśród wybranych ekspertów marketingu – marketerów, którzy odznaczają się minimum kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, wysokimi standardami etycznymi i profesjonalnymi oraz ukończyli prestiżowy program The Chartered Institute of Marketing i posiadają międzynarodowe kwalifikacje profesjonalne CIM.

Badania odbywają się w 3 falach w ciągu roku, a pierwsza miała miejsce w maju 2022 roku. Zebrane dane i informacje są efektem badań ilościowych realizowanych metoda CAWI oraz jakościowych prowadzonych w formule indywidualnych (online) wywiadów pogłębionych (IDI).

Próba została dobrana celowo a jej liczebność to kilkadziesiąt osób w przypadku badań ilościowych i od kilku do kilkunastu, w zależności od fali badania.

Eksperci

Ekspertami są absolwenci i posiadacze najbardziej prestiżowych na świecie kwalifikacji profesjonalnych w dziedzinie marketingu – The Chartered Institute of Marketing. Są to menedżerowie z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w biznesie, którzy zarządzają działaniami marketingowymi w uznanych na rynku polskim i światowym organizacjach. Łączą sferę nowoczesnych metod i narzędzi ze sprawdzonymi rozwiązaniami, podejście innowacyjne z dobrymi światowymi praktykami rynkowymi.

CIMO Standards & Foresight

Projekt badawczy realizowany przez questus – Akredytowane Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing w Londynie, największą i najstarszą na świecie instytucję szkoleniowo-konsultingową specjalizująca się w obszarze marketingu.

Badania stanowiące podstawę raportu są pierwszymi tego typu badaniami w Polsce, których celem jest określenie standardów prowadzenia działań marketingowych na rynku polskim oraz prognozy jego rozwoju w przyszłości. Pozwalają one na benchmarking własnych działań rynkowych, ocenę koniunktury marketingowej w Polsce. Identyfikację kluczowych kierunków i obszarów inwestycji marketingowych itp.

Efektem projektu będzie pierwsza na rynku polskim seria raportów dotyczących stanu polskiego marketingu, standardów prowadzenia działań rynkowych, kierunków rozwoju, koniunktury inwestycyjnej czy efektywności działania w świecie offline i digital.

Idea Projektu i Metodyka

Chcesz dowiedzieć się więcej o przygotowanych raportach?

Zapraszamy do kontaktu!

Dagmara Mielczarek

Project Manager

722 220 400

Napisz do nas:    * - Pola wymagane