Pomagamy firmom w ich dalszym rozwoju

Audyty luk rozwojowych, synergia między konsultantami questus a pracownikami firmy, współpraca z zewnętrznymi ekspertami – projekty doradcze w questusie pozwalają wskazać dalszy kierunek rozwoju organizacji.
projekty doradcze

Konsulting oparty na standardach The Chartered Institute of Marketing

Kluczowe zasady realizacji projektów doradczych obejmują pełną i otwartą współpracę między konsultantami firmy questus a pracownikami firmy – tylko synergiczna współpraca da pozytywne efekty. Realizowany projekt powinien być zatem rozpatrywany w szerszym kontekście, z uwzględnieniem strategii firmy, innych procesów, uwarunkowań konkurencyjnych itp.

Pozwala to osiągać cele przy unikaniu tzw. suboptymalizacji. Każdy z projektów powinien mieć jasno zdefiniowany cel projektu i cel biznesowy (w tym także cel rozwojowy, strategiczny). Te cele stają się podstawą oceny efektywności wypracowanych rozwiązań i rekomendacji.

Całość budowana jest w oparciu o międzynarodowe standardy kompetencji The Chartered Institute of Marketing oraz sprawdzoną w praktyce metodykę czterolistnej koniczyny. 

Firmy, które nam zaufały:

Model Czterolistnej Koniczyny

Czterolistna koniczyna – nowy paradygmat biznesu to koncepcja, wedle której sukces opiera się na czterech elementach:
  • Okno biznesowych możliwości to umiejętność dostrzegania nowych szans i luk w otoczeniu biznesowym, a także odkrywania insightów klientów.
  • Kolejny krokiem jest zdolność budowania innowacyjnych konceptów i modeli biznesowych.
  • Wdrożenie idei i pomysłów wymaga także od organizacji sprawności operacyjnej, czyli zdolności przełożenia strategii na procesy, systemy i struktury oraz właściwego reagowania na sytuacje nieoczekiwane.
  • Badania pokazują także, że pozostałe trzy elementy nie wystarczą, jeśli firma nie odznacza się wyjątkową kulturą organizacyjną i brak w niej mądrego lidera.
model czterolistnej koniczyny

Poszukujesz projektu doradczego dla swojej organizacji?

Napisz do nas! Chętnie przygotujemy rozwiązanie, które w możliwie największym stopniu pomoże Ci w rozwoju Twojej firmy!
donata wilczewska

Donata Wilczewska

Business Development Manager

Napisz do nas: