Rozwijamy kompetencje marketingowe i biznesowe pracowników

Każdy proponowany przez nas projekt to indywidualny program dopasowany do potrzeb zainteresowanej organizacji.

Idea projektu

Business Insights to jeden z czterech obszarów działalności firmy questus obejmujący projekty szkoleniowo-rozwojowe oraz doradcze.

Projekty szkoleniowo-rozwojowe realizowane są w oparciu o międzynarodowe standardy The Chartered Institute of Marketing oraz autorską metodę „czterolistnej koniczyny” i obejmują:

 • Projekty długoterminowe (np. Akademia Marketingu)
 • Projekty krótkoterminowe – specjalistyczne
 • Projekty szkoleniowo-doradcze przygotowywane pod kątem konkretnego problemu biznesowego
 • Projekty inspiracyjno-innowacyjne

Metody i realizacja

Jakie są źródła sukcesów firm na rynku? Dlaczego tworzone w garażach start-upy trafiają do czołówek najwyżej wycenianych firm, podczas gdy budowane przez dziesięciolecia potęgi upadają?

Jak wynika z badań, analiz i obserwacji zachowań kilkuset polskich i zagranicznych firm, obecnie o sukcesie organizacji decydują cztery kluczowe elementy: możliwości biznesowe, koncept i model biznesowy, sprawność operacyjna, kultura organizacyjna oraz lider. To cztery listki koniczyny. Na tej podstawie opracowaliśmy innowacyjną metodę rozwojową.

Metoda została przedstawiona w książce dr hab. Roberta Kozielskiego „Biznes nowych możliwości. Czterolistna koniczyna – nowy paradygmat biznesu”. Pozycja ta została uznana za najlepszą książkę ekonomiczną 2013 roku, a w roku 2017 przełożona na język angielski i wydana w Londynie.

Czterolistna koniczyna – nowy paradygmat biznesu to koncepcja, wedle której sukces opiera się na czterech elementach:

 • Okno możliwości biznesowych to umiejętność dostrzegania nowych szans i luk w otoczeniu biznesowym, a także odkrywania insightów klientów.
 • Kolejny krokiem jest zdolność budowania innowacyjnych konceptów i modeli biznesowych.
 • Wdrożenie idei i pomysłów wymaga także od organizacji sprawności operacyjnej, czyli zdolności przełożenia strategii na procesy i struktury oraz właściwego reagowania na sytuacje nieoczekiwane.
 • Badania pokazują także, że pozostałe trzy elementy nie wystarczą, jeśli firma nie odznacza się wyjątkową kulturą organizacyjną i brak w niej mądrego lidera.
null

Profesjonalny audyt luk rozwojowych organizacji

null

Szkolenie i doradztwo „szyte na miarę”

null

Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie planowania działań rynkowych

null

Wsparcie merytoryczne przy wdrażaniu zmian

Zespół pracujący nad szkoleniami

Do projektów doradczych i szkoleniowych angażujemy trenerów i konsultantów zarówno z doswiadczeniem biznesowym, jak i fundamentem akademickim.

Wśród szkoleniowców znajdziemy m.in.:

 • dra hab. Roberta Kozielskiego
 • Michała Dziekońskiego
 • dra Jacka Pogorzelskiego
 • Tadeusza Żórawskiego
Zespół pracujący nad szkoleniami Business Insights - Questus Łódź

Potrzebujesz projektu szkoleniowego lub doradczego dla swojej organizacji?

Chętnie skontaktujemy się z Tobą i wspólnie zbudujemy szkolenie, które w największym stopniu będzie odpowiadać potrzebom Twojej firmy.
donata wilczewska

Donata Wilczewska

Business Development Manager

Napisz do nas: