Zarówno Zhang Ruimin i jego Haier, jak i Jack Ma z firmą Alibaba znacząco przyczynili się do rozkwitu chińskiej gospodarki. Edward Tse w książce „China’s Disruptors”, opowiadającej o rozwoju Państwa Środka, nie zamyka jednak swojej historii na wyżej wymienionej dwójce. Chińskich przedsiębiorców cechują bowiem niezwykle specyficzne charakterystyki, które motywują ich do wzbogacania tamtejszej gospodarki kolejnymi biznesami.