Pomagamy organizacjom, dzieląc się z nimi wiedzą

Wierzymy, że rozwój to również doskonalenie siebie poprzez pomoc innym. Hołdując tej zasadzie, wspieramy organizacje pozarządowe. Dzielimy się z nimi tym, co mamy najcenniejszego, czyli naszą wiedzą biznesową, pomagając jednocześnie w zdobywaniu funduszy na ich działalność.

Fundacja HAPPY KIDS

Fundacja HAPPY KIDS tworzy i prowadzi Rodzinne Domy Dziecka oraz propaguje ideę rodzinnych form pieczy zastępczej. Nazwa fundacji nawiązuje do przesłania Janusza Korczaka – pedagoga wszech czasów – „Bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie.”

Fundacja działa głównie na rzecz dzieci, których rodzicom odebrano lub ograniczono prawa rodzicielskie. Jako organizacja pozarządowa wypracowała sobie model wzorcowej współpracy z przedstawicielami władz samorządowych oraz biznesu. Fundacja stworzyła dotąd 14 Rodzinnych Domów, m.in. w Łodzi, w Lubczynie k. Wieruszowa, w Zgierzu, w Ozorkowie, w Czarnocinie pod Piotrkowem Trybunalskim oraz w Sokolnikach pod Wieruszowem.

W imieniu własnym oraz naszych Przyjaciół z Fundacji zachęcamy do pomocy dzieciom i wsparcia idei Rodzinnych Domów Dziecka.

Questus wspiera fundację HAPPY KIDS

Chcesz porozmawiać o współpracy?

Prosimy o kontakt! Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania związane ze wsparciem dla organizacji i stowarzyszeń.