Szkolenie marketingowe The Chartered Institute of Marketing

diploma in professional marketing

The Chartered Institute of Marketing jest największą i najbardziej prestiżową na świecie organizacją zrzeszającą marketerów.
Certyfikat CIM to symbol przynależności do elity, otwierający drzwi do świata biznesu.

Kilka faktów:

 • Elitarny międzynarodowy certyfikat
 • Największa społeczność profesjonalnych marketerów w kraju
 • Certyfikowani trenerzy realizujący programy CIM od ponad 16 lat
 • Najszerszy program wartości dodatkowych
 • Jedna z najwyższych zdawalności na świecie
 • Kilkuset absolwentów rekomendujących program

Audio do pobrania:

Rekrutacja CIM

Weź udział w programie Diploma in Professional Marketing i uzyskaj międzynarodowy certyfikat The Chartered Institute of Marketing!

Program szkoleniowy Diploma in Professional Marketing to roczny cykl spotkań i warsztatów, w czasie których profesjonaliści, praktycy i eksperci w zakresie marketingu i biznesu prowadzą inspirujące i rozwijające zajęcia. Ich celem jest nie tylko przekazanie wartościowej, aktualnej wiedzy i przygotowanie do egzaminów, ale przede wszystkim kształcenie przyszłych liderów biznesu.

Szkolenie jest realizowane na licencji The Chartered Institute of Marketing (CIM). To gwarancja rozwoju wiedzy i umiejętności zarządzania marketingiem na poziomie strategicznym oraz możliwość porównania działań rynkowych realizowanych przez uczestników z międzynarodowymi standardami. Poprzez swój interdyscyplinarny charakter, program szkoleniowy Diploma in Professional Marketing buduje praktyczne kompetencje indywidualne oraz zespołowe w sferze zarządzania i marketingu, a także wzmacnia pozycję rynkową oraz daje możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych.


Program Diploma in Professional Marketing składa się z:

1. z czterech modułów tematycznych: Strategic Marketing, Mastering Metrics, Driving Innovation oraz Digital Strategy.

2. z trzydniowych Warsztatów Strategicznych – spotkań wyjazdowych organizowanych w malowniczych regionach w całej Polsce, podczas których uczestnicy biorąc udział w zajęciach i wykładach prowadzonych dotychczas m. in. przez prof. Grzegorza Kołodko, Sławomira Lachowskiego czy prof. Andrzeja Blikle.

3. Programu IPR – polegającego na tworzeniu Indywidualnego Planu Rozwoju we współpracy z coachem biznesu i realizowaniu go krok po kroku w trakcie trwania programu.

4. Programu EPP – przygotowującego uczestników do egzaminów CIM od strony merytorycznej (dzięki stałej opiece tutora) oraz formalnej.

Najbliższe edycje:

7 grudnia 2018 r. – start modułu Driving Innovation w grupie DM42

18 stycznia 2019 r. – start modułu Mastering Metrics w grupie DM43

15 lutego 2019 r. – start modułu Digital Strategy w grupie DM42

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat modułów tematycznych programu:

Strategic Marketing

To blok otwierający program Diploma in Professional Marketing. Stanowi on odpowiedź na powszechną dziś potrzebę rozumienia i wykorzystywania zmian zachodzących we współczesnym środowisku biznesowym. Buduje on umiejętność strategicznego spojrzenia na działania marketingowe, w tym w szczególności odkrywanie możliwości rynkowych, identyfikowanie insightów klientów, budowanie strategii rynkowej, a także przełożenia strategii na decyzje operacyjne i efektywne wdrożenie.

Blok Strategic Marketing obejmuje tematy takie jak:

 1. Analiza środowiska biznesowego – obszary i metody (25%)
 2. Koncept i model biznesowy a strategia rynkowa firmy (10%)
 3. Kluczowe marketingowe decyzje strategiczne (15%)
 4. Value Proposition – Budowanie wartości dla klientów (15%)
 5. Strategiczny plan marketingowy jako narzędzie realizacji celów organizacji (10%)
 6. Zarządzanie zasobami w procesie realizacji celów organizacji oraz monitorowanie, pomiar i adaptacja strategicznego planu marketingowego w celu ustawicznego doskonalenia (25%)

Materiał informacyjny

Koszt uczestnictwa: 7 200 zł

Mastering Metrics

Moduł ten koncentruje się wokół problematyki pomiaru działań marketingowych. Tematyka ta jest odpowiedzią na dwie tendencje współczesnego biznesu. Po pierwsze nieustannie rosnącą ilość danych, z jakimi do czynienia mają marketerzy, a po drugie – coraz to nowsze sposoby pomiaru i wskaźniki efektywności działań marketingowych. Celem bloku jest wskazanie roli właściwie przeprowadzonego pomiaru w procesie zrządzania marketingiem. Uczestnicy w trakcie zajęć dowiedzą się jak selekcjonować dane, z którymi mają do czynienia oraz jak prowadzić na bazie tych danych analizy w celu odnalezienia insightów i podejmowania efektywnych decyzji.

Blok Mastering Metrics obejmuje:

 1. Pomiar i wskaźniki a proces zarządzania marketingiem (15%)
 2. Metody i techniki pomiaru w różnych kontekstach biznesowych (10%)
 3. Pomiar procesu i efektów działań marketingowych (15%)
 4. Wskaźniki marketingowe a efektywność marketingu (20%)
 5. Źródła i jakość danych w procesie pomiaru i analizy (15%)
 6. Zastosowanie narzędzi pomiaru i analizy w procesie odkrywania insightów i podejmowania decyzji (25%)

Materiał informacyjny

Koszt uczestnictwa: 5 700 zł

Driving Innovation

Nieustannie zmieniające się środowisko biznesowe dostarcza organizacji nowych wyzwań, ale i wielu szans na rozwój. Celem tego bloku jest budowanie wrażliwości rynkowej, która umożliwia uczestnikom programu dostrzeganie zagrożeń, ale i możliwości wynikających z niestandardowego podejścia, innowacyjnego myślenia. Jednocześnie pokazuje on proces tworzenia innowacji przez pryzmat przedsiębiorczości i rozbudza wizjonerskie podejście do innowacyjności.

Blok Driving Innovation obejmuje:

 1. Kreatywność i innowacyjność – marketing a przedsiębiorczość postaw, zachowań, sposobów myślenia (15%)
 2. Innowacje a przewaga konkurencyjna – kluczowe cechy (15%)
 3. W poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań (20%)
 4. Innowacje – proces, metody, warunki powodzenia (30%)
 5. Zarzadzanie zmianą – rola marketingu wewnętrznego i kultury organizacji uczącej się (20%)

Materiał informacyjny

Koszt uczestnictwa: 4 700 zł

Digital Strategy

Moduł ten obejmuje zakres tematyczny, który pozwala na zrozumienie możliwości, jakie daje nowoczesna technologia i odpowiada na pytanie jak można wykorzystać narzędzia nowoczesnych technologii w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania działaniami rynkowymi.

Blok Digital Strategy obejmuje:

 1. Rewolucja cyfrowa – strategiczne i operacyjne konsekwencje dla organizacji i jej działań rynkowych (10%)
 2. Nowoczesne technologie – koncepcje, metody, narzędzia (20%)
 3. Pozyskać, zdobyć i utrzymać klienta w cyfrowym środowisku (20%)
 4. Zachowania konsumentów w cyfrowej rzeczywistości (20%)
 5. Zarządzanie kluczowymi kanałami w środowisku cyfrowym w celu realizacji strategicznego planu marketingowego (20%)
 6. Nowoczesne technologie – pomiar i efektywność (10%)

Materiał informacyjny

Koszt uczestnictwa: 4 700 zł

W ramach programu Diploma in Professional Marketing uczestnicy otrzymują również:

Program gwarancyjny – umożliwiający uczestniczenie w zajęciach innej grupy w ramach nieobecności lub uzupełnienia wiedzy oraz, w uzasadnionych przypadkach, pokrycie kosztów przystąpienia do egzaminu The Chartered Institute of Marketing.

Dostęp do platformy społecznościowo-rozwojowej Knowledge Garden – na której zamieszczane są nie tylko prezentacje z każdej sesji programu, ale również podręczniki, materiały szkoleniowe, wytyczne egzaminów CIM, a także abstrakty z najlepszych książek biznesowych, raporty najważniejszych instytucji oraz case studies.

Udział w Best Practice questus academy – czyli w inspirujących spotkaniach, podczas których prezentowane są przykłady najlepszych praktyk biznesowych w Polsce.Koszt uczestnictwa w programie:

Program Diploma in Professional Marketing bez egzaminów The Chartered Institute of Marketing: 19 500zł brutto
Program Diploma in Professional Marketing z egzaminami The Chartered Institute of Marketing: 22 950zł brutto

1

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zostaw swój e-mail:

Kontakt

 

Anna Muskała
Customer Relationship Manager
amuskala@questus.pl
Mobile: 601 052 704