UMOWA/ZGŁOSZENIE

PROGRAM ZAAWANSOWANY CIM

PAKIET PODSTAWOWY
Program Zaawansowany CIM, a w nim:

 1. Uczestnictwo w ok. 240-godzinnym programie szkoleniowym (3 ścieżki kariery: strategia, digital, zrównoważony rozwój)
 2. Materiały do zajęć w formie elektronicznej i/lub papierowej
 3. Podręczniki uzupełniające
 4. Dostęp do bazy egzaminów
 5. Program integracyjny w trakcie jednej z pierwszych sesji
 6. Członkostwo w questus academy
 7. Bezpłatny udział w spotkaniach Best Practice
 8. Bezpłatny udział w Warsztatach Strategicznych
  questus academy kończących program
 9. Dostęp do edukacyjnej platformy społecznościowo-rozwojowej Knowledge Garden i jej zasobów (zawiera m.in. case studies, dostęp do bazy abstraktów publikacji biznesowych)
 10. Kontakt mailowy z prowadzącymi między spotkaniami
 11. Program gwarancyjny
 12. Catering podczas zajęć

PAKIET ROZSZERZONY
Program Zaawansowany CIM rozszerzony o program przygotowania do egzaminu:

 1. Opłaty egzaminacyjne w The Chartered Institute of Marketing w Londynie – CIM (5 egzaminów)
 2. Rejestrację i roczne członkostwo w The Chartered Institute of Marketing w Londynie – CIM
 3. Dostęp do zasobów cim.co.uk (po rejestracji)
 4. Wsparcie opiekunów grupy przy rejestracji i sprawach formalnych CIM
 5. Dodatkowe korzyści oferowane dla studentów przez The Chartered Institute of Marketing (e-newsletter, inne)
 6. Udział w programie przygotowania merytorycznego do egzaminów – EPP
  Konsultacje przedegzaminacyjne
 • Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem oferty sprzedaży towarów i/lub usług questus w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) i skutkuje zawarciem umowy na warunkach określonych w niniejszym zamówieniu.
 • Składając zamówienie zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych questus oraz na ich przetwarzanie teraz i w przyszłości dla celów realizacji umowy oraz promocji produktów i usług własnych questus i partnerów questus. Podanie danych osobowych przez zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne i niezbędne do zrealizowania zamówienia. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (art.175) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnie 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usuwania oraz ograniczenia zgody na przetwarzanie. Administratorem danych osobowychjest questus z siedzibą w Łodzi przy ul. Organizacji WIN 83/7, 91-811 NIP: 728-156-15-72.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od questus za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych przesłanych na adres elektroniczny wskazany w formularzu – w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r. poz.1219 z późn. zm.) – o produktach, usługach i aktualnych ofertach questus i partnerów questus, w szczególności o szkoleniach i publikacjach na temat biznesu i marketingu. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych w zakresie niezbędnym dla realizacji powyższych celów.
 • Płatności dokonywane są przelewem bankowym na rachunek bankowy mBank -24 1140 2017 0000 4302 0342 8828.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia po pierwszej zrealizowanej sesji – opłata nie podlega zwrotowi.
 • questus zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zbigniew Michalski

Customer Relationship Manager

601 098 038