Nowy moduł akredytowany przez The Chartered Institute of Marketing (CIM)!

Weź udział w module Sustainable Marketing

Sustainable Marketing – opis modułu

Rosnąca rola zrównoważonego rozwoju w coraz bardziej znaczącym stopniu wpływa na strategię rynkową firm, a w konsekwencji – na działania marketingowe. Moduł Sustainable Marketing koncentruje się na pogłębionym zrozumieniu wielowymiarowości działań w tym zakresie, modelach wspomagających kształtowanie strategii zrównoważonego rozwoju oraz na formułowaniu celów i mierzeniu działań.

Na moduł Sustainable Marketing składa się:

  • Zrównoważony rozwój – idea, korzyści, praktyka stosowania
  • Audyt środowiskowy zrównoważonego biznesu
  • Pomiar i ocena działań w sferze zrównoważonego marketingu
  • Zrównoważony marketing – cele, strategia i implementacja
  • Rola marki w strategii zrównoważonego rozwoju
  • Propozycja wartości a zrównoważony marketing
The Chartered Institue of Marketing (CIM) - organizacja zrzeszająca marketerów na świecie
null

Akredytacja The Chartered Institute of Marketing (CIM)

null

Rozwój umiejętności strategicznego zarządzania digital marketingiem

null

Aktualna wiedza z zakresu zarządzania kanałami cyfrowymi

null

Bogate możliwości networkingowe

Trenerzy

Egzaminy

Egzaminy z modułu Sustainable Marketing są realizowane w formule projektowej. Zakłada ona, że uczestnicy przygotowują według wytycznych CIM projekty na bazie posiadanej wiedzy, doświadczenia i informacji z zajęć. Prace przygotowywane są pod opieką tutora.

Złożenie pracy może nastąpić w jednej z trzech sesji egzaminacyjnych:

  • April
  • July
  • December

Zdanie egzaminu z modułu Sustainable Marketing owocuje uzyskaniem certyfikatu CIM Award in Sustainable Marketing!

Egzaminy są realizowane w języku angielskim.

Zdawanie egzaminów nie jest obowiązkowe.

Zbigniew Michalski

Customer Relationship Manager

Napisz do nas: