Moduł akredytowany przez The Chartered Institute of Marketing (CIM)

Weź udział w module Resource Management

Resource Management – opis modułu

Zajęcia z Resource Management pozwalają na przyjęcie strategicznej perspektywy w procesie zarządzania zasobami. Dzięki sesjom z tego modułu uczestnicy dowiedzą się, jak alokować zasoby organizacji, aby efektywnie realizować założone cele biznesowe. Blok Resource Management podejmuje także temat rachunkowości zarządczej i rozwija u uczestników zdolność analizy działań marketingowych pod kątem finansów i zwrotu z inwestycji.

Moduł Resource Management obejmuje takie zagadnienia jak:

  • Strategiczne zarządzanie zasobami
  • Analiza zasobów organizacji pod kątem realizacji celów biznesowych
  • Zarządzanie zespołem marketerów
  • Resource Mix – analiza, efektywność, implementacja
  • Budżet marketingowy – planowanie, szacowanie, kontrola
  • Rachunkowość zarządcza i perspektywa finansowa w marketingu
The Chartered Institue of Marketing (CIM) - organizacja zrzeszająca marketerów na świecie
null

Akredytacja The Chartered Institute of Marketing (CIM)

null

Rozwój umiejętności strategicznego zarządzania digital marketingiem

null

Aktualna wiedza z zakresu zarządzania kanałami cyfrowymi

null

Bogate możliwości networkingowe

Trenerzy

Egzaminy

Egzaminy z modułu Resource Management są realizowane w formule projektowej. Zakłada ona, że uczestnicy przygotowują według wytycznych CIM projekty na bazie posiadanej wiedzy, doświadczenia i informacji z zajęć. Prace przygotowywane są pod opieką tutora.

Złożenie pracy może nastąpić w jednej z trzech sesji egzaminacyjnych:

  • April
  • July
  • December

Zdanie egzaminu z modułu Resource Management owocuje uzyskaniem certyfikatu CIM Award in Resource Management!

Egzaminy są realizowane w języku angielskim.

Zdawanie egzaminów nie jest obowiązkowe.

Zbigniew Michalski

Customer Relationship Manager

Napisz do nas: