Moduł akredytowany przez The Chartered Institute of Marketing (CIM)

Weź udział w module Managing Brands

Managing Brands – opis modułu

Managing Brands rozwija u uczestników zdolność strategicznego myślenia o marce, jej kapitale i wizerunku. Zajęcia na module koncentrują się wokół zarządzania marką, budowania strategii i właściwego pomiaru. Po zakończeniu zajęć z Managing Brands uczestnicy będą ponadto posiadać praktyczne umiejętności tworzenia planu marki, a także poznają warunki niezbędne do jego efektywnego wdrożenia.

Moduł Managing Brands obejmuje takie zagadnienia jak:

  • Marka – jej elementy, architektura i kapitał
  • Budowa strategicznego planu marki
  • Proces zarządzania marką
  • Zarządzanie portfelem marek i relacje między poszczególnymi brandami
  • Tożsamość i wizerunek marki
  • Pomiar marki – wskaźniki, proces, determinanty efektywności
The Chartered Institue of Marketing (CIM) - organizacja zrzeszająca marketerów na świecie
null

Akredytacja The Chartered Institute of Marketing (CIM)

null

Rozwój umiejętności strategicznego zarządzania digital marketingiem

null

Aktualna wiedza z zakresu zarządzania kanałami cyfrowymi

null

Bogate możliwości networkingowe

Trenerzy

Egzaminy

Egzaminy z modułu Managing Brands są realizowane w formule projektowej. Zakłada ona, że uczestnicy przygotowują według wytycznych CIM projekty na bazie posiadanej wiedzy, doświadczenia i informacji z zajęć. Prace przygotowywane są pod opieką tutora.

Złożenie pracy może nastąpić w jednej z trzech sesji egzaminacyjnych:

  • April
  • July
  • December

Zdanie egzaminu z modułu Managing Brands owocuje uzyskaniem certyfikatu CIM Award in Managing Brands!

Egzaminy są realizowane w języku angielskim.

Zdawanie egzaminów nie jest obowiązkowe.

Zbigniew Michalski

Customer Relationship Manager

Napisz do nas: