Moduł akredytowany przez The Chartered Institute of Marketing (CIM)

Weź udział w module Innovation in Marketing

Innovation in Marketing – opis modułu

Celem modułu Innovation in Marketing jest budowanie wrażliwości rynkowej, która umożliwia uczestnikom dostrzeganie zagrożeń i możliwości wynikających z niestandardowego podejścia oraz innowacyjnego myślenia. Innovation in Marketing ukazuje również proces tworzenia innowacji przez pryzmat przedsiębiorczości, a także relacje między marketingiem a innowacjami. Moduł podejmuje również tematykę zarządzania zmianą i tworzenia kultury organizacji uczącej się.

Moduł Innovation in Marketing obejmuje takie tematy jak:

  • Marketing a innowacje – relacje, implementacja
  • Kreatywność i innowacyjność – marketing a przedsiębiorczość postaw, zachowań, sposobów myślenia
  • Innowacje a przewaga konkurencyjna – kluczowe cechy
  • W poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań
  • Innowacje – proces, metody, warunki powodzenia, pomiar
  • Zarządzanie zmianą – rola marketingu wewnętrznego i kultury organizacji uczącej się
The Chartered Institue of Marketing (CIM) - organizacja zrzeszająca marketerów na świecie
null

Akredytacja The Chartered Institute of Marketing (CIM)

null

Rozwój umiejętności strategicznego zarządzania digital marketingiem

null

Aktualna wiedza z zakresu zarządzania kanałami cyfrowymi

null

Bogate możliwości networkingowe

Trenerzy

Egzaminy

Egzaminy z modułu Innovation in Marketing są realizowane w formule projektowej. Zakłada ona, że uczestnicy przygotowują według wytycznych CIM projekty na bazie posiadanej wiedzy, doświadczenia i informacji z zajęć. Prace przygotowywane są pod opieką tutora.

Złożenie pracy może nastąpić w jednej z trzech sesji egzaminacyjnych:

  • April
  • July
  • December

Zdanie egzaminu z modułu Innovation in Marketing owocuje uzyskaniem certyfikatu CIM Award in Innovation in Marketing!

Egzaminy są realizowane w języku angielskim.

Zdawanie egzaminów nie jest obowiązkowe.

Zbigniew Michalski

Customer Relationship Manager

Napisz do nas: