Moduł akredytowany przez The Chartered Institute of Marketing (CIM)

Weź udział w module Digital Optimisation

Digital Optimisation – opis modułu

Zmiany w zachowaniach konsumenckich wymuszają na marketerach ciągłe dostosowywanie działań do potrzeb klientów. Moduł Digital Optimisation pozwala uczestnikom rozwinąć zarówno umiejętności wychwytywania zmian w środowisku biznesowym, jak i optymalizowania strategii i działań operacyjnych. Zajęcia będą ponadto koncentrować się na zwiększaniu efektywności konwersji oraz procesie analizy digital marketingu.

Moduł Digital Optimisation obejmuje:

  • Analiza środowiska cyfrowego
  • Selekcja i dobór kanałów digitalowych
  • Optymalizacja konwersji – audyt, strategia, niezbędne działania, raportowanie
  • Potrzeby i zachowania interesariuszy
  • Pomiar w środowisku cyfrowym – wskaźniki, narzędzia, analiza zgromadzonych danych
  • Podnoszenie efektywności kanałów digitalowych
The Chartered Institue of Marketing (CIM) - organizacja zrzeszająca marketerów na świecie
null

Akredytacja The Chartered Institute of Marketing (CIM)

null

Rozwój umiejętności strategicznego zarządzania digital marketingiem

null

Aktualna wiedza z zakresu zarządzania kanałami cyfrowymi

null

Bogate możliwości networkingowe

Trenerzy

Egzaminy

Egzaminy z modułu Digital Optimisation są realizowane w formule projektowej. Zakłada ona, że uczestnicy przygotowują według wytycznych CIM projekty na bazie posiadanej wiedzy, doświadczenia i informacji z zajęć. Prace przygotowywane są pod opieką tutora.

Złożenie pracy może nastąpić w jednej z trzech sesji egzaminacyjnych:

  • April
  • July
  • December

Zdanie egzaminu z modułu Digital Optimisation owocuje uzyskaniem certyfikatu CIM Award in Digital Optimisation!

Egzaminy są realizowane w języku angielskim.

Zdawanie egzaminów nie jest obowiązkowe.

Zbigniew Michalski

Customer Relationship Manager

Napisz do nas: