Cytat Dnia
Im da­lej wstecz spogląda­my, tym bar­dziej widzi­my przyszłość

Idee, zdarzenia, ludzie, którzy zmieniają zasady

Co sprawiło, że Facebook z serwisu dla studentów Harvarda przekształcił się w portal gromadzący niemal 2 miliardy użytkowników? Dlaczego Internet, lekceważony na początku lat 90-tych, wpłynął i wciąż oddziałuje na sposób komunikacji, modele biznesowe i style życia? Idee, zdarzenia, ludzie zmieniają zasady, wywracając istniejący porządek. Czy stać nas na to, aby ich nie dostrzegać i unikać zastanawiania się nad konsekwencjami?

Czytaj więcej...

Lider – kameleon w turkusie

66% procent pracowników postrzega przyszłość pracy jako świat pełen nieskończonych możliwości, głęboko wierząc w sukces. 53% z nich podkreśla przy tym, że w ciągu najbliższych 5 -10 lat na sposób, w jaki ludzie w przyszłości będą wykonywać swoje obowiązki, znacząco wpłyną przełomowe rozwiązania technologiczne. Jak odbije się to na roli lidera i na kształcie kultury organizacyjnej?

Czytaj więcej...

Jak Facebook walczy o wolny internet?

Facebook dostarcza nam niebotycznej ilości contentu, której wiarygodności nie jesteśmy w stanie w żaden sposób ocenić. To stwarza pole ogromne do popisu manipulatorom, którzy poprzez tzw. „fake newsy” wykorzystują social media do niecnych celów. Mark Zuckerberg wypowiada więc wojnę oszustom, skłaniając zarazem do refleksji – czy tak potężna platforma może być wciąż tak otwarta?

Czytaj więcej...

Czwarta rewolucja przemysłowa – punkty przełomowe

Uber, największa firma taksówkowa nie ma ani jednego pojazdu. Facebook, najpopularniejszy kanał medialny nie tworzy własnych treści, a Alibaba, najbardziej zyskowna sieć detaliczna, nie posiada magazynów. Wreszcie, Airbnb, największa na świecie sieć miejsc zakwaterowania nie ma żadnego budynku. Każda z tych firm jest albo znakiem dzisiejszych czasów, albo początkiem zapowiadanej przez K. Schawab’a, twórcy World Economic Forum, czwartej rewolucji przemysłowej. Jak rozpoznać jej nadejście?

Czytaj więcej...

Philip Kotler – współczesny marketing zaczął się 50 lat temu

Rok 1967 roku był dla wielu początkiem prawdziwego rozwoju marketingu zarówno w sferze naukowej, jak i praktycznej. To właśnie wtedy opublikowana została po raz pierwszy książka Ph. Kotlera Marketing Management.
W 2015 roku wydrukowano jej już 15. wydanie. Wielu nazywa ją „Biblią Marketingu”, a Philipa Kotlera jego „Papieżem”. Jednocześnie często można spotkać się z krytyką podejścia Kotlera i sugestią, że okres 50-letniej dominacji amerykańskiego wykładowcy właśnie się skończył. Kto ma rację?

Czytaj więcej...