Cytat Dnia
Nasza przeszłość nadaje kształt przyszłości

Jak przygotować się do egzaminów CIM? Strategic Marketing #2

Egzamin Strategic Marketing to podwójna walka z czasem. Po pierwsze – czasu na przygotowania zawsze jest zbyt mało. Po drugie – 3 godziny pisemnego egzaminu to istny sprint na maratońskim dystansie. 

Kto był na pierwszych sesjach programów CIM z Robertem Kozielskim, został lojalnie uprzedzony, że łatwo nie będzie. Kto jest w trakcie przygotowań do pierwszego egzaminu – a zazwyczaj jest to właśnie Strategic Marketing – ten już wie, że nie były to słowa rzucane na wiatr.

Zazwyczaj w przygotowaniach do tego dwuetapowego egzaminu radzimy zacząć od pierwszej części, czyli napisania planu marketingowego, a następnie przejść do przygotowań związanych 3-godzinnym z egzaminem pisemnym. Zachęcamy wszystkich, aby zarezerwować sobie na to minimum 3-4 tygodnie przed jego terminem, ale im więcej będziemy mieć czasu, tym lepiej – dlatego tak ważne jest szybkie i sprawne uporanie się z pierwszą częścią, czyli planem marketingowym.

Wydrukowany plan każdy z Was będzie musiał zabrać ze sobą na egzamin – stanowi on bowiem rodzaj załącznika do waszych odpowiedzi. Warto pamiętać, aby się DO NIEGO ODWOŁYWAĆ PRZY KAŻDYM PYTANIU.

 

W każdym pytaniu na egzaminie należy odwoływać się do wcześniej stworzonego planu marketingowego.

 

Egzaminy CIM dla menedżerów to nie sprawdzanie teorii – to byłoby zdecydowanie za mało. Dlatego kluczową umiejętnością, jaką powinniście zaprezentować na egzaminie jest zdolność zaaplikowania znanych teorii marketingowych do konkretnego kontekstu biznesowego. Czyli w tym wypadku – w wybranej przez Was organizacji i przygotowanym dla niej planie marketingowym.

Przypominamy, że za plan marketingowy uzyskać można 40 na 100 punktów, a za egzamin pisemny – 60. Żeby zdobyć Award in Strategic Marketing i zrobić pierwszy krok w stronę uzyskania Diploma in Professional Marketing, musicie otrzymać łącznie minimum 50 punktów.

A ponieważ na każdy punkt trzeba ciężko zapracować, poniżej zebraliśmy dla Was zestaw rad i wskazówek, jak najlepiej przygotować się do egzaminu pisemnego. Co zatem trzeba wiedzieć zanim wybije „godzina zero”?

 

Zarządzanie czasem

Egzamin trwa trzy godziny, w trakcie których odpowiedzieć trzeba na 5-6 pytań. Z relacji tych, którzy mają go za sobą powiedzieć można jedno: czas jest największym wyzwaniem.

Dlatego ogromne znaczenie ma dobre zarządzanie czasem na egzaminie. Nasza rada, to właściwe rozplanowanie każdej, cennej minuty.

 

Podczas egzaminów CIM największym wyzwaniem jest czas.

 

Na napisanie egzaminu macie 180 minut, z czego:

 • pierwsze 15 minut sugerujemy poświęcić na czytanie pytań, rozplanowanie czasu i decyzje o kolejności udzielania odpowiedzi (jest ona dowolna),
 • ostatnie 15 minut radzimy zarezerwować na sprawdzanie odpowiedzi i ostatnie poprawki,
 • 150 minut poświęcamy natomiast stricte na udzielanie odpowiedzi, przy czym czas na każdą odpowiedź powinien być obliczony proporcjonalnie do liczby punktów, jaką za wykonanie danego polecenia jesteśmy w stanie uzyskać.

Oznacza to, że na pytanie za:

 • 15 punktów – powinniśmy poświęcić około 35-40 minut,
 • 10 punktów – powinniśmy poświęcić nie więcej niż 25 minut,
 • 5 punktów – powinniśmy poświęcić nie więcej niż 10-15 minut.

Odpowiedz na wszystkie pytania!

To niesłychanie ważne: nie zostawiaj ani jednego pytania bez odpowiedzi! Lepiej dostać choćby jeden punkt niż zero. Czasem to jeden punkt decyduje o ostatecznym wyniku.

 

Czasem jeden punkt decyduje o wyniku egzaminu – warto więc zaznaczać odpowiedzi w każdym pytaniu!

 

Magic formula

Podobnie jak przy egzaminach w formule projektowej, tak i tutaj możemy zakładać, że nasze odpowiedzi zostaną ocenione zgodnie z tzw. magic formula. Zatem pozwolimy sobie powtórzyć ten fragment naszego poprzedniego artykułu.

Magic formula oznacza, że ocena z egzaminu zależy:

 • w 30% od prezentacji wiedzy merytorycznej,
 • w 30% od umiejętności zaaplikowania owej wiedzy w praktyce, czyli w sposób adekwatny do realiów wybranej organizacji,
 • w 30% od umiejętności dokonania krytycznej analizy, czyli od oceny plusów i minusów zaproponowanych rozwiązań, zdolności przewidywania ryzyk, itp. (zachwalanie własnej pracy i opisanych w niej pomysłów nie świadczy wg CIM o profesjonalizmie osoby piszącej – tutaj nie ma miejsca na PR-ową nowomowę)
 • w 10% od formatu i sposobu prezentacji, z czym wiąże się kolejne wyzwanie, czyli…

 

Pismo odręczne

Dla współczesnego człowieka coś, co jest zanikającą umiejętnością. Na co dzień piszemy ręcznie tak rzadko, że te trzy godziny na egzaminie mogą być naprawdę ciężkie. Tym bardziej, że dbałość o czytelność i estetykę ma ogromne znaczenie.

Po pierwsze więc, trzeba pisać wyraźnie i unikać przekreśleń.

Po drugie, starać się w jak największym stopniu uczynić tekst atrakcyjnym wizualnie. Na egzaminie wolno używać tylko czarnego lub granatowego długopisu, więc jeśli chodzi o kolorystykę to nie poszalejemy. Warto jednak stosować jak najwięcej:

 • wyróżnień poprzez podkreślenia lub wielkie litery,
 • wypunktowań,
 • tabel,
 • modeli graficznych.

 

Podczas egzaminu warto zadbać o estetykę pracy i wyraźne, atrakcyjnie wizualnie pismo.

Struktura odpowiedzi

Znacie to ze szkoły: odpowiedź powinna mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Żeby więc nie popełnić szkolnego błędu, tym bardziej warto ten podział zastosować przy każdej odpowiedzi. Poszczególne części można też łatwo odnieść do magic formula:

 • we wstępie powołać się na adekwatną teorię marketingu,
 • w rozwinięciu zaproponować zastosowanie jej w praktyce, czyli w odniesieniu do swojej organizacji i planu marketingowego.
 • w zakończeniu dokonać krytycznej ewaluacji.

 

Command words

Równie ważne są tzw. command words, czyli słowa, od których zaczynają się poszczególne pytania. One są dla nas wskazówką, CZEGO DOKŁADNIE WYMAGA SIĘ OD NAS W ODPOWIEDZI.

Przykłady:

 • evaluate lub assess – naszym zadaniem jest dokonanie oceny (warto tu przyjąć obiektywne kryteria wg których będziemy dokonywać oceny),
 • discuss – naszym zadaniem jest przedyskutowanie najważniejszych aspektów wskazanego problemu,
 • recommend – tylko w tym wypadku naszym zadaniem jest proponowanie rekomendacji.

Lista wszystkich command words i ich definicji dostępna jest po zalogowaniu na stronach myCIM.

 

Command words wskazują co jest wymagane w konkretnym pytaniu.

 

Jak najlepiej przygotować się do egzaminu?

 1. Czytając. Rada oczywista, ale kluczowa.

Najważniejsze obszary tematyczne z sylabusa to:

 • audyt otoczenia biznesowego,
 • planowanie strategiczne, od misji, wizji i celów, przez strategię po taktykę,
 • skuteczne wdrożenie planu,
 • kontrola i pomiary.

Książką, która (poza podręcznikiem CIM dostępnym na kontach myCIM) obejmuje wszystkie te obszary jest flagowy podręcznik Kotlera Marketing Management (ze względu na oryginalną terminologię polecamy wersję Global lub European w języku angielskim). Niezbędne będzie także przygotowanie merytoryczne z zakresu tematycznego, narzuconego przez scenariusz briefu.

 

Przygotowując się do egzaminu CIM warto dużo czytać.

 

 1. Myśląc. Rada jeszcze bardziej oczywista, ale…

…chodzi przede wszystkim o myślenie o modelach i koncepcjach, które mogą być użyteczne na egzaminie.

Wykorzystanie modelu teoretycznego w odpowiedzi może być kluczem do sukcesu, gdyż:

 • „załatwia” kwestie teoretyczne – model to teoria,
 • „załatwia” sposób aplikacji teorii – po prostu pokazujemy zastosowanie modelu w odniesieniu do naszego organizacji i planu,
 • pomaga przygotować odpowiedź w sposób profesjonalny, atrakcyjny, a przede wszystkim krótki i zwięzły.
 1. Pisząc. Tak wiele próbnych odpowiedzi, jak tylko jest to możliwe.

Po naprawdę wielu latach doświadczeń w przygotowaniach do egzaminów, mówimy to z pełną odpowiedzialnością: ćwiczenie próbnych odpowiedzi to najlepszy sposób przygotowania do egzaminu. Taki trening pozwala bowiem ćwiczyć przygotowanie odpowiedzi pod kątem struktury i koncepcji, nauczyć się zarządzania czasem, a także ćwiczyć pisanie odręczne.

Przede wszystkim jednak pomaga poczuć się pewnie i znacznie obniżyć poziom stresu na egzaminie – bo w niejednym już przypadku to właśnie spokój był decydującym czynnikiem powodzenia.

Dlatego… keep calm and just do it! 😊 

 

Przeczytaj również: