Zdobądź międzynarodowy certyfikat The Chartered Institute of Marketing

Rozwijaj swoje kompetencje strategiczne i zarządcze

Ścieżka strategiczna – opis programu

Ścieżka strategiczna programu Diploma in Professional Marketing to roczny cykl spotkań i warsztatów, w czasie których profesjonaliści, praktycy i eksperci w zakresie marketingu i biznesu prowadzą inspirujące i rozwijające zajęcia. Ich celem jest nie tylko przekazanie wartościowej, aktualnej wiedzy i przygotowanie do egzaminów, ale przede wszystkim kształcenie przyszłych liderów biznesu.

Poprzez swój interdyscyplinarny charakter, ścieżka strategiczna programu Diploma in Professional Marketing buduje praktyczne kompetencje indywidualne oraz zespołowe w sferze zarządzania i marketingu, a także wzmacnia pozycję rynkową uczestników oraz daje możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych.

Ścieżka Strategic Diploma in Professional Marketing składa się z:

 • Pięciu modułów tematycznych: Marketing & Digital Strategy, Digital Customer Experience, Resource Management, Innovation in Marketing oraz Managing Brands.
 • Trzydniowych Warsztatów Strategicznych – spotkań wyjazdowych organizowanych w malowniczych regionach w całej Polsce, podczas których uczestnicy biorą udział w zajęciach i wykładach prowadzonych dotychczas m. in. przez prof. Grzegorza Kołodko, Sławomira Lachowskiego czy prof. Andrzeja Blikle.
 • Programu EPP – przygotowującego uczestników do egzaminów CIM od strony merytorycznej (dzięki stałej opiece tutora) oraz formalnej.
 • NOWOŚĆ! Modułu Sustainable Marketing gratis!
Ścieżka strategiczna programu Diploma in Professional Marketing - CIM

Moduły tematyczne

Moduł Marketing & Digital Strategy stanowi wspólną część ścieżki digitalowej oraz strategicznej. Jest on w dużej części poświęcony rozumieniu i przekuwaniu na rynkowy sukces zmian zachodzących we współczesnym środowisku biznesowym. Rozwija on umiejętność strategicznego spojrzenia na działania marketingowe, w tym w szczególności odkrywanie możliwości rynkowych, identyfikowanie insightów klientów i budowanie strategii rynkowej. Podejmuje także tematykę związaną z wykorzystywaniem narzędzi nowoczesnych technologii, tworzenia strategii w środowisku digitalowym i zarządzania kanałami cyfrowymi.

Moduł Marketing & Digital Strategy obejmuje takie tematy jak:

 • Analiza środowiska biznesowego – obszary i metody
 • Koncept i model biznesowy a strategia rynkowa firmy
 • Kluczowe marketingowe decyzje strategiczne
 • Nowoczesne technologie – koncepcje, metody, narzędzia
 • Pozyskać, zdobyć i utrzymać klienta w cyfrowym środowisku
 • Value Proposition – budowanie wartości dla klientów
 • Zachowania konsumentów w cyfrowej rzeczywistości
 • Strategiczny plan marketingowy jako narzędzie realizacji celów organizacji
 • Kanały cyfrowe – pomiar i efektywność

Digital Customer Experience to drugi z modułów wspólnych ścieżki strategicznej i digitalowej. Koncentruje się na doświadczeniu klienta w cyfrowym środowisku, odkrywaniu i rozumieniu insightów oraz proponowaniu innowacyjnych rozwiązań dla rodzących się nowych oczekiwań. Celem modułu jest także kształtowanie satysfakcjonującego doświadczenia klienta na każdym etapie customer journey oraz wnikliwa analiza całej ścieżki zakupowej nabywcy.

Moduł Digital Customer Experience obejmuje:

 • Badania, trendy i insighty – kluczowe obszary i kierunki zmian
 • Metody analizy zachowań konsumentów online
 • Projektowanie doświadczenia klienta/użytkownika
 • Wykorzystanie danych i metod analitycznych w celu podnoszenia poziomu doświadczenia klienta/użytkownika
 • Zarządzanie klientocentryczną organizacją w dobie cyfrowej zmiany

Zajęcia z Resource Management pozwalają na przyjęcie strategicznej perspektywy w procesie zarządzania zasobami. Dzięki sesjom z tego modułu uczestnicy dowiedzą się, jak alokować zasoby organizacji, aby efektywnie realizować założone cele biznesowe. Blok Resource Management podejmuje także temat rachunkowości zarządczej i rozwija u uczestników zdolność analizy działań marketingowych pod kątem finansów i zwrotu z inwestycji.

Moduł Resource Management obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Strategiczne zarządzanie zasobami
 • Analiza zasobów organizacji pod kątem realizacji celów biznesowych
 • Zarządzanie zespołem marketerów
 • Resource Mix – analiza, efektywność, implementacja
 • Budżet marketingowy – planowanie, szacowanie, kontrola
 • Rachunkowość zarządcza i perspektywa finansowa w marketingu

Celem modułu Innovation on Marketing jest budowanie wrażliwości rynkowej, która umożliwia uczestnikom dostrzeganie zagrożeń i możliwości wynikających z niestandardowego podejścia oraz innowacyjnego myślenia. Innovation in Marketing ukazuje również proces tworzenia innowacji przez pryzmat przedsiębiorczości, a także relacje między marketingiem a innowacjami. Moduł podejmuje również tematykę zarządzania zmianą i tworzenia kultury organizacji uczącej się.

Moduł Innovation in Marketing obejmuje takie tematy jak:

 • Marketing a innowacje – relacje, implementacja
 • Kreatywność i innowacyjność – marketing a przedsiębiorczość postaw, zachowań, sposobów myślenia
 • Innowacje a przewaga konkurencyjna – kluczowe cechy
 • W poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań
 • Innowacje – proces, metody, warunki powodzenia, pomiar
 • Zarządzanie zmianą – rola marketingu wewnętrznego i kultury organizacji uczącej się

Managing Brands rozwija u uczestników zdolność strategicznego myślenia o marce, jej kapitale i wizerunku. Zajęcia na module koncentrują się wokół zarządzania marką, budowania strategii i właściwego pomiaru. Po zakończeniu zajęć z Managing Brands uczestnicy będą ponadto posiadać praktyczne umiejętności tworzenia planu marki, a także poznają warunki niezbędne do jego efektywnego wdrożenia.

Moduł Managing Brands obejmuje między innymi:

 • Marka – jej elementy, architektura i kapitał
 • Budowa strategicznego planu marki
 • Proces zarządzania marką
 • Zarządzanie portfelem marek i relacje między poszczególnymi brandami
 • Tożsamość i wizerunek marki
 • Pomiar marki – wskaźniki, proces, determinanty efektywności
null

Kompetencje marketingowe na poziomie strategicznym

null

Rozwój umiejętności związanych z analizą i pomiarami marketingowymi

null

Wiedza o bieżących trendach w świecie marketingu

null

Indywidualny plan rozwoju realizowany wraz z trenerem biznesu

Trenerzy

Egzaminy

Egzaminy przygotowujące do uzyskania certyfikatu Diploma in Professional Marketing (ścieżka strategiczna) odbywają się w czterech sesjach egzaminacyjnych w 2022 roku:

 1. April 2022
 2. July 2022
 3. September 2022
 4. December 2022

Aby uzyskać certyfikat Diploma in Professional Marketing, uczestnik musi zdać trzy egzaminy CIM – dwa z bloków obligatoryjnych (Marketing & Digital Strategy, Innovation in Marketing) i jeden spośród bloków do wyboru (Digital Customer Experience, Resource Management, Managing Brands).

 • Marketing & Digital Strategy – egzamin w wersji projektowej
 • Digital Customer Experience – egzamin w wersji projektowej
 • Resource Management – egzamin w wersji projektowej
 • Innovation in Marketing – egzamin w wersji projektowej
 • Managing Brands – egzamin w wersji projektowej

Formuła projektowa zakłada, iż uczestnicy przygotowują – według wytycznych CIM – projekty, na bazie udostępnionego wcześniej przez CIM briefu egzaminacyjnego. W ten sposób mają oni zaprezentować swoją wiedzę oraz doświadczenie. Projekty przygotowywane są pod nadzorem tutora – trenera, który pełni rolę zarówno doradcy, jak i krytycznego recenzenta.

Wszystkie egzaminy odbywają się w języku angielskim i są oceniane przez The Chartered Institute of Marketing w Wielkiej Brytanii.

Cennik

Dołącz do 50. edycji Programu zaawansowanego CIM w promocyjnych cenach! Dodatkowo do Programu Zaawansowanego CIM dodajemy Ścieżkę Sustainable Diploma in Marketing gratis z możliwością otrzymania trzeciego międzynarodowego certyfikatu CIM. Osoby decydujące się na Ścieżkę Strategic Diploma in Professional Marketing lub Ścieżkę Digital Diploma in Professional Marketing uzyskają również dostęp do modułu Sustainable Marketing za darmo.
PROGRAMbez egzaminów DM50bez egzaminów (kolejne edycje)z egzaminami DM50z egzaminami (kolejne edycje)
Ścieżka Strategic Diploma in Professional Marketing (Marketing & Digital Strategy, Digital Customer Experience, Resource Management, Innovation in Marketing, Managing Brands) + moduł Sustainable Marketing gratis!21 950 zł26 340 zł26 300 zł
(3 egzaminy)
30 690 zł
(3 egzaminy)
Program zaawansowany CIM (trzy ścieżki: Strategic Diploma in Professional Marketing, Digital Diploma in Professional Marketing + Sustainable Diploma in Marketing gratis!)27 500 zł37 950 zł34 450 zł
(5 egzaminów)
44 900 zł
(5 egzaminów)

* Dla jubileuszowej 50. edycji Programu zaawansowanego CIM, moduł Sustainable Marketing gratis!

MODUŁbez egzaminów DM50bez egzaminu
(kolejne edycje)
z egzaminami DM50
(1 egzamin)
z egzaminami
(1 egzamin, kolejne edycje)
Marketing & Digital Strategy (5 sesji)8 200 zł
9 840 zł9 950 zł11 590 zł
Digital Customer Experience (3 sesje)5 700 zł6 840 zł7 450 zł8 590 zł
Resource Management (2 sesje)4 700 zł5 640 zł6 450 zł7 390 zł
Innovation in Marketing (2 sesje)4 700 zł 5 640 zł6 450 zł7 390 zł
Managing Brands (2 sesje)4 700 zł5 640 zł6 450 zł7 390 zł
EGZAMINYCENA
Egzamin The Chartered Institute of Marketing (CIM) 1 300 zł
Opłata członkowska The Chartered Institute of Marketing (12 m-cy)450 zł

RABATY:

 • 5% – dla studentów
 • 5% – dla osób dojeżdżających powyżej 100 km
 • 5% – dla drugiej osoby z firmy

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Pobierz materiał informacyjny

Grupa DM48 (aktualna) – Harmonogram zajęć

Grupa DM49 (aktualna, od 22 października) – Harmonogram zajęć

Zgłoszenie na program

Milena Chmielecka

Customer Relationship Manager

Napisz do nas:  * - Pola wymagane