Zdobądź międzynarodowy certyfikat The Chartered Institute of Marketing

Kompleksowa wiedza z obszaru strategii i digital marketingu

Ścieżka digitalowa – opis programu

Ścieżka digitalowa programu Diploma in Professional Marketing (DDM) to roczne szkolenie marketingowe skoncentrowane na strategii, optymalizacji i integracji działań w obszarze digital. Program porusza m. in. aspekty związane z planowaniem działań digital marketingowych, zarządzaniem kanałami cyfrowymi, kreowaniem pozytywnych doświadczeń.

Ścieżka Digital Diploma in Professional Marketing jest realizowana na licencji The Chartered Institute of Marketing (CIM). Akredytacja brytyjskiego instytutu, największej organizacji zrzeszającej marketerów na świecie daje gwarancję fachowej, kompleksowej wiedzy oraz międzynarodowych standardów szkolenia. Programy licencjonowane przez CIM cechują się również interdyscyplinarnym charakterempraktycznym profilem zajęć.

Ścieżka Digital Diploma in Professional Marketing składa się z:

 • Trzech modułów tematycznych: Marketing & Digital Strategy, Digital Customer Experience oraz Digital Optimisation.
 • Trzydniowych Warsztatów Strategicznych – spotkań wyjazdowych organizowanych w malowniczych regionach w całej Polsce, podczas których uczestnicy biorą udział w zajęciach i wykładach prowadzonych dotychczas m. in. przez prof. Grzegorza Kołodko, Sławomira Lachowskiego czy prof. Andrzeja Blikle.
 • Programu EPP – przygotowującego uczestników do egzaminów CIM od strony merytorycznej (dzięki stałej opiece tutora) oraz formalnej.
Ścieżka digitalowa programu Diploma in Professional Marketing (DDM) - CIM

Moduły tematyczne

Moduł Marketing & Digital Strategy stanowi wspólną część ścieżki digitalowej oraz strategicznej. Jest on w dużej części poświęcony rozumieniu i przekuwaniu na rynkowy sukces zmian zachodzących we współczesnym środowisku biznesowym. Rozwija on umiejętność strategicznego spojrzenia na działania marketingowe, w tym w szczególności odkrywanie możliwości rynkowych, identyfikowanie insightów klientów i budowanie strategii rynkowej. Podejmuje także tematykę związaną z wykorzystywaniem narzędzi nowoczesnych technologii, tworzenia strategii w środowisku digitalowym i zarządzania kanałami cyfrowymi.

Moduł Marketing & Digital Strategy obejmuje takie tematy jak:

 • Analiza środowiska biznesowego – obszary i metody
 • Koncept i model biznesowy a strategia rynkowa firmy
 • Kluczowe marketingowe decyzje strategiczne
 • Nowoczesne technologie – koncepcje, metody, narzędzia
 • Pozyskać, zdobyć i utrzymać klienta w cyfrowym środowisku
 • Value Proposition – budowanie wartości dla klientów
 • Zachowania konsumentów w cyfrowej rzeczywistości
 • Strategiczny plan marketingowy jako narzędzie realizacji celów organizacji
 • Kanały cyfrowe – pomiar i efektywność

Digital Customer Experience to drugi z modułów wspólnych ścieżki strategicznej i digitalowej. Koncentruje się na doświadczeniu klienta w cyfrowym środowisku, odkrywaniu i rozumieniu insightów oraz proponowaniu innowacyjnych rozwiązań dla rodzących się nowych oczekiwań. Celem modułu jest także kształtowanie satysfakcjonującego doświadczenia klienta na każdym etapie customer journey oraz wnikliwa analiza całej ścieżki zakupowej nabywcy.

Moduł Digital Customer Experience obejmuje:

 • Badania, trendy i insighty – kluczowe obszary i kierunki zmian
 • Metody analizy zachowań konsumentów online
 • Projektowanie doświadczenia klienta/użytkownika
 • Wykorzystanie danych i metod analitycznych w celu podnoszenia poziomu doświadczenia klienta/użytkownika
 • Zarządzanie klientocentryczną organizacją w dobie cyfrowej zmiany

Zmiany w zachowaniach konsumenckich wymuszają na marketerach ciągłe dostosowywanie działań do potrzeb klientów. Moduł Digital Optimisation pozwala uczestnikom rozwinąć zarówno umiejętności wychwytywania zmian w środowisku biznesowym, jak i optymalizowania strategii i działań operacyjnych. Zajęcia będą ponadto koncentrować się na zwiększaniu efektywności konwersji oraz procesie analizy digital marketingu.

Moduł Digital Optimisation obejmuje następujące zagadnienia:

 • Analiza środowiska cyfrowego
 • Selekcja i dobór kanałów digitalowych
 • Optymalizacja konwersji – audyt, strategia, niezbędne działania, raportowanie
 • Potrzeby i zachowania interesariuszy
 • Pomiar w środowisku cyfrowym – wskaźniki, narzędzia, analiza zgromadzonych danych
 • Podnoszenie efektywności kanałów digitalowych
null

Rozwój umiejętności strategicznego zarządzania digital marketingiem

null

Aktualna wiedza z zakresu zarządzania kanałami cyfrowymi

null

Bogate możliwości networkingowe

null

Indywidualny plan rozwoju realizowany wraz z trenerem biznesu

Trenerzy

Egzaminy

Egzaminy pozwalające uzyskać certyfikat Diploma in Professional Digital Marketing (ścieżka digitalowa) odbywają się w czterech sesjach egzaminacyjnych w 2022 roku:

 1. April 2022
 2. July 2022
 3. September 2022
 4. December 2022

W przypadku ścieżki digitalowej Programu CiM wszystkie egzaminy realizowane są w formule projektowej. Formuła projektowa zakłada, iż uczestnicy przygotowują według wytycznych CIM projekty na bazie posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz udostępnionego wcześniej case study. Projekty przygotowywane są pod opieką tutora.

Aby uzyskać certyfikat Diploma in Professional Digital Marketing, uczestnik powinien zdać trzy egzaminy CIM – Marketing & Digital Strategy, Digital Customer Experience oraz Digital Optimisation Jednocześnie, każdy zdany egzamin  to wyróżnienie, które uczestnik otrzymuje z danego modułu (np. Award in Digital Customer Experience).

Uczestnicy, którzy zdali egzamin Marketing & Digital Strategy lub Digital Customer Experience na ścieżce strategicznej nie muszą podchodzić do niego raz jeszcze w ramach ścieżki digitalowej – wówczas wystarczą im jeszcze dwa zdane egzaminy, aby uzyskać certyfikat. Jeśli zdali oba powyższe egzaminy, wówczas do uzyskania pełnego certyfikatu Diploma in Professional Digital Marketing.

Egzaminy The Chartered Institute of Marketing odbywają się w języku angielskim.

Cennik

PROGRAMbez egzaminów CIMz egzaminami CIM
Digital Diploma in Professional Marketing (Marketing & Digital Strategy, Digital Customer Experience, Digital Optimisation)17 950 zł21 950 zł
(3 egzaminy)
Program zaawansowany CIM (dwie ścieżki: Strategic Diploma in Professional Marketing, Digital Diploma in Professional Marketing)27 500 zł32 700 zł
(4 egzaminy)
MODUŁbez egzaminów CIMz egzaminami CIM (1 egzamin)
Marketing & Digital Strategy (5 sesji)8 200 zł9 800 zł
Digital Customer Experience (3 sesje)5 700 zł7 300 zł
Digital Optimisation (3 sesje)5 700 zł7 300 zł
EGZAMINYCENA
Egzamin The Chartered Institute of Marketing (CIM)1 200 zł
Opłata członkowska The Chartered Institute of Marketing (12 m-cy)400 zł
Anna Muskała - Customer Relationship Manager Questus

Anna Muskała

Customer Relationship Manager

Napisz do nas:  * - Pola wymagane