questus academy

YES, WE CARE!
questus academy powstała w odpowiedzi na potrzebę inspirowania tych, którym dbałość o własny profesjonalny rozwój nie pozwala spocząć na laurach. Z czasem staliśmy się niezwykłą społecznością wyjątkowych osób.

questus academy

Projekt powstał w 2005 roku jako kontynuacja relacji i współpracy z uczestnikami programów certyfikowanych CIM organizowanych przez questus. Z założenia miał pełnić rolę doradcy i inspiratora – stanowić zamkniętą społeczność wymiany wiedzy i doświadczeń na drodze dobrych praktyk, zgodnie z zasadami etyki biznesowej. Jako zamknięty projekt zrzeszający głównie uczestników i absolwentów programów CIM, w swojej idei nawiązywała do fundamentów The Chartered Institute of Marketing, a jego zamierzeniem było z jednej strony propagowanie profesjonalnych standardów, z drugiej – budowa społeczności profesjonalistów w dziedzinie marketingu i zarządzania. Z czasem, questus academy stała się dla nas czymś jeszcze więcej – społecznością niezwykłych osób. Dziś tworzą ją ludzie, dla których rozwój to coś więcej niż wspinaczka po szczeblach kariery.

W questus academy cenimy:

  • Wiedzę – rzetelną i aktualną
  • Dobre praktyki – tak w biznesie jaki i poza nim
  • Autentyczność – podejmowanych działań i nawiązywanych relacji
  • Entuzjazm i otwartość – tak w stosunku do nowych idei, jak nowych osób
  • Zaangażowanie, po prostu

Filary questus academy:

Naszym marzeniem jest, aby wszystko co robimy nosiło w sobie zalążek inspiracji – do nowego, lepszego, ciekawszego. Dlatego…

YES, WE CARE!