Rozwiń kompetencje marketingowe i zdobądź dwa certyfikaty CIM!

Podejmij jedyne w Polsce szkolenie akredytowane przez The Chartered Institute of Marketing

Wyróżnij się na rynku pracy dzięki certyfikatom The Chartered Institute of Marketing

Program zaawansowany CIM to roczne szkolenie marketingowe rozwijające kompetencje strategiczne i digitalowe uczestników.

Program zaawansowany CIM to roczny cykl spotkań i warsztatów, w czasie których profesjonaliści, praktycy i eksperci w zakresie marketingu i biznesu prowadzą inspirujące i rozwijające zajęcia. Ich celem jest nie tylko przekazanie wartościowej, aktualnej wiedzy i przygotowanie do egzaminów, ale przede wszystkim kształcenie przyszłych liderów biznesu.

Szkolenie jest realizowane na licencji The Chartered Institute of Marketing (CIM). To gwarancja rozwoju wiedzy i umiejętności zarządzania marketingiem na poziomie strategicznym oraz możliwość porównania działań rynkowych realizowanych przez uczestników z międzynarodowymi standardami.

Program zaawansowany CIM - The Chartered Institute of Marketing

Poprzez swój interdyscyplinarny charakter, Program zaawansowany CIM buduje praktyczne kompetencje indywidualne oraz zespołowe w sferze zarządzania i marketingu, a także wzmacnia pozycję rynkową oraz daje możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych.

Program zaawansowany CIM składa się z sześciu modułów tematycznych:

null

ROCZNY CYKL SPOTKAŃ I WARSZTATÓW

null

KOMPLEKSOWA I AKTUALNA WIEDZA MARKETINGOWA

null

DWA MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY CIM

null

6 MODUŁÓW TEMATYCZNYCH I 6 DYPLOMÓW CIM

Moduł Marketing & Digital Strategy stanowi wspólną część ścieżki digitalowej oraz strategicznej. Jest on w dużej części poświęcony rozumieniu i przekuwaniu na rynkowy sukces zmian zachodzących we współczesnym środowisku biznesowym. Rozwija on umiejętność strategicznego spojrzenia na działania marketingowe, w tym w szczególności odkrywanie możliwości rynkowych, identyfikowanie insightów klientów i budowanie strategii rynkowej. Podejmuje także tematykę związaną z wykorzystywaniem narzędzi nowoczesnych technologii, tworzenia strategii w środowisku digitalowym i zarządzania kanałami cyfrowymi.

Moduł Marketing & Digital Strategy obejmuje takie tematy jak:

 • Analiza środowiska biznesowego – obszary i metody
 • Koncept i model biznesowy a strategia rynkowa firmy
 • Kluczowe marketingowe decyzje strategiczne
 • Nowoczesne technologie – koncepcje, metody, narzędzia
 • Pozyskać, zdobyć i utrzymać klienta w cyfrowym środowisku
 • Value Proposition – budowanie wartości dla klientów
 • Zachowania konsumentów w cyfrowej rzeczywistości
 • Strategiczny plan marketingowy jako narzędzie realizacji celów organizacji
 • Kanały cyfrowe – pomiar i efektywność

Digital Customer Experience to drugi z modułów wspólnych ścieżki strategicznej i digitalowej. Koncentruje się na doświadczeniu klienta w cyfrowym środowisku, odkrywaniu i rozumieniu insightów oraz proponowaniu innowacyjnych rozwiązań dla rodzących się nowych oczekiwań. Celem modułu jest także kształtowanie satysfakcjonującego doświadczenia klienta na każdym etapie customer journey oraz wnikliwa analiza całej ścieżki zakupowej nabywcy.

Moduł Digital Customer Experience obejmuje:

 • Badania, trendy i insighty – kluczowe obszary i kierunki zmian
 • Metody analizy zachowań konsumentów online
 • Projektowanie doświadczenia klienta/użytkownika
 • Wykorzystanie danych i metod analitycznych w celu podnoszenia poziomu doświadczenia klienta/użytkownika
 • Zarządzanie klientocentryczną organizacją w dobie cyfrowej zmiany

Zajęcia z Resource Management pozwalają na przyjęcie strategicznej perspektywy w procesie zarządzania zasobami. Dzięki sesjom z tego modułu uczestnicy dowiedzą się, jak alokować zasoby organizacji, aby efektywnie realizować założone cele biznesowe. Blok Resource Management podejmuje także temat rachunkowości zarządczej i rozwija u uczestników zdolność analizy działań marketingowych pod kątem finansów i zwrotu z inwestycji.

Moduł Resource Management obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Strategiczne zarządzanie zasobami
 • Analiza zasobów organizacji pod kątem realizacji celów biznesowych
 • Zarządzanie zespołem marketerów
 • Resource Mix – analiza, efektywność, implementacja
 • Budżet marketingowy – planowanie, szacowanie, kontrola
 • Rachunkowość zarządcza i perspektywa finansowa w marketingu

Celem modułu Innovation in Marketing jest budowanie wrażliwości rynkowej, która umożliwia uczestnikom dostrzeganie zagrożeń i możliwości wynikających z niestandardowego podejścia oraz innowacyjnego myślenia. Innovation in Marketing ukazuje również proces tworzenia innowacji przez pryzmat przedsiębiorczości, a także relacje między marketingiem a innowacjami. Moduł podejmuje również tematykę zarządzania zmianą i tworzenia kultury organizacji uczącej się.

Moduł Innovation in Marketing obejmuje takie tematy jak:

 • Marketing a innowacje – relacje, implementacja
 • Kreatywność i innowacyjność – marketing a przedsiębiorczość postaw, zachowań, sposobów myślenia
 • Innowacje a przewaga konkurencyjna – kluczowe cechy
 • W poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań
 • Innowacje – proces, metody, warunki powodzenia, pomiar
 • Zarządzanie zmianą – rola marketingu wewnętrznego i kultury organizacji uczącej się

Managing Brands rozwija u uczestników zdolność strategicznego myślenia o marce, jej kapitale i wizerunku. Zajęcia na module koncentrują się wokół zarządzania marką, budowania strategii i właściwego pomiaru. Po zakończeniu zajęć z Managing Brands uczestnicy będą ponadto posiadać praktyczne umiejętności tworzenia planu marki, a także poznają warunki niezbędne do jego efektywnego wdrożenia.

Moduł Managing Brands obejmuje między innymi:

 • Marka – jej elementy, architektura i kapitał
 • Budowa strategicznego planu marki
 • Proces zarządzania marką
 • Zarządzanie portfelem marek i relacje między poszczególnymi brandami
 • Tożsamość i wizerunek marki
 • Pomiar marki – wskaźniki, proces, determinanty efektywności

Zmiany w zachowaniach konsumenckich wymuszają na marketerach ciągłe dostosowywanie działań do potrzeb klientów. Moduł Digital Optimisation pozwala uczestnikom rozwinąć zarówno umiejętności wychwytywania zmian w środowisku biznesowym, jak i optymalizowania strategii i działań operacyjnych. Zajęcia będą ponadto koncentrować się na zwiększaniu efektywności konwersji oraz procesie analizy digital marketingu.

Moduł Digital Optimisation obejmuje następujące zagadnienia:

 • Analiza środowiska cyfrowego
 • Selekcja i dobór kanałów digitalowych
 • Optymalizacja konwersji – audyt, strategia, niezbędne działania, raportowanie
 • Potrzeby i zachowania interesariuszy
 • Pomiar w środowisku cyfrowym – wskaźniki, narzędzia, analiza zgromadzonych danych
 • Podnoszenie efektywności kanałów digitalowych

Dwie ścieżki programu - możliwość rozwoju w wybranym obszarze

Program zaawansowany CIM składa się z dwóch ścieżek tematycznych – strategicznej oraz digitalowej.
 • Rozwój kompetencji w wybranym obszarze
 • Możliwość zdobycia certyfikatu CIM po każdej ze ścieżek
 • Aktualna wiedza zarówno w obszarze strategii, jak i digital marketingu
 • Możliwość uczestnictwa w pełnym Progamie zaawansowanym CIM (6 modułów)

Ścieżka strategiczna Diploma in Professional Marketing

Obejmuje moduły:
 • Marketing & Digital Strategy
 • Digital Customer Experience
 • Innovation in Marketing
 • Managing Brands
 • Resource Management

i przygotowuje uczestników do uzyskania certyfikatu Diploma in Professional Marketing.

Ścieżka digitalowa Diploma in Professional Marketing

Obejmuje moduły:
 • Marketing & Digital Strategy
 • Digital Customer Experience
 • Digital Optimisation

Jest to ścieżka, która w większym stopniu przygotowuje do uzyskania certyfikatu Diploma in Professional Digital Marketing.

Trenerzy

Cennik

PROGRAMbez egzaminów CIMz egzaminami CIM
Program zaawansowany CIM (dwie ścieżki: Strategic Diploma in Professional Marketing, Digital Diploma in Professional Marketing)27 500 zł32 700 zł
(4 egzaminy)
Ścieżka Strategic Diploma in Professional Marketing (Marketing & Digital Strategy, Digital Customer Experience, Resource Management, Innovation in Marketing, Managing Brands)21 950 zł25 950 zł
(3 egzaminy)
Ścieżka Digital Diploma in Professional Marketing (Marketing & Digital Strategy, Digital Customer Experience, Digital Optimisation)17 950 zł21 950 zł
(3 egzaminy)
MODUŁbez egzaminów CIMz egzaminami CIM (1 egzamin)
Marketing & Digital Strategy (5 sesji)8 200 zł9 800 zł
Digital Customer Experience (3 sesje)5 700 zł7 300 zł
Resource Management (2 sesje)4 700 zł6 300 zł
Innovation in Marketing (2 sesje)4 700 zł6 300 zł
Managing Brands (2 sesje)4 700 zł6 300 zł
Digital Optimisation (3 sesje)5 700 zł7 300 zł

RABATY:

 • 5% – dla studentów
 • 5% – dla osób dojeżdżających powyżej 100 km
 • 5% – dla drugiej osoby z firmy

Chcesz zapisać się na Program CIM?

Czekamy na Twoje zgłoszenie! Chętnie odpowiemy również na wszelkie wątpliwości i pytania.
Anna Muskała - Customer Relationship Manager Questus

Anna Muskała

Customer Relationship Manager

Napisz do nas:  * - Pola wymagane