Kogo wspieramy?

Wierzymy, że rozwój to również doskonalenie siebie poprzez pomoc innym. Hołdując tej zasadzie, wspieramy organizacje pozarządowe. Dzielimy się z nimi tym, co mamy najcenniejszego, czyli naszą wiedzą biznesową, ale również pomagamy w zdobywaniu funduszy na ich działalność.

FUNDACJA HAPPY KIDS

Fundacja HAPPY KIDS tworzy i prowadzi Rodzinne Domy Dziecka oraz propaguje ideę rodzinnych form pieczy zastępczej. Nazwa fundacji nawiązuje do przesłania Janusza Korczaka- pedagoga wszech czasów- „Bez szczęśliwego dziecięctwa całe życie jest kalekie.”

Fundacja działa głównie na rzecz dzieci, których rodzicom odebrano lub ograniczono prawa rodzicielskie. Jako organizacja pozarządowa wypracowała sobie model wzorcowej współpracy z przedstawicielami władz samorządowych oraz biznesu. Fundacja stworzyła dotąd 9 Rodzinnych Domów: cztery w Łodzi i po jednym w Lubczynie k. Wieruszowa, w Zgierzu, w Ozorkowie, w Czarnocinie pod Piotrkowem Trybunalskim oraz w Sokolnikach pod Wieruszowem.

W imieniu własnym oraz naszych Przyjaciół z Fundacji zachęcamy do pomocy dzieciom i wsparcia idei Rodzinnych Domów Dziecka.

Więcej na www.happykids.org.pl

STOWARZYSZENIE WIOSNA

szlachetna-paczka-logo `

Stowarzyszenie WIOSNA znane jest z ogólnopolskich akcji takich jak SZLACHETNA PACZKA oraz AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Jego działalności przyświeca idea mądrej pomocy. Stowarzyszenie tworzy mechanizmy, które umożliwiają zaangażowanie w pomoc jak najszerszej grupie społeczeństwa, zachowując jednocześnie indywidualny wymiar wsparcia.

SZLACHETNA PACZKA to program pomocy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, natomiast AKADEMIA przyszłości to projekt, w którym wolontariusze pomagają dzieciom z trudnościami w szkole.

Zachęcamy do zaangażowania w działania STOWARZYSZENIA WIOSNA.

Więcej na:
www.szlachetnapaczka.pl
www.kupindeks.pl