05.09.2018

Demokratyzacja danych i śmierć GE – tematy sierpnia na Knowledge Garden

Każdego miesiąca dokonujemy selekcji najciekawszych artykułów z prestiżowych zagranicznych magazynów i portali marketingowych. Ich abstrakty publikujemy na platformie społecznościowo-rozwojowej dla marketerów Knowledge Garden. Oto najciekawsze tematy, jakie wybraliśmy dla Was w sierpniu.

 

Kto zabił model General Electrics?

Harvard Business Review. Oczywiście, firma General Electrics wciąż funkcjonuje, ale sam model GE, który po raz pierwszy został zastosowany w planowaniu strategicznym w tej właśnie firmie, utracił na znaczeniu i użyteczności. Profesor Benjamin Gomes-Casseres przedstawia kilku podejrzanych o to „morderstwo”.

  • Chiny i kraje wykorzystujące chińską strategię (np. Brazylia, Indie). W tej strategii dany kraj używa przedsiębiorstw państwowych, polityki przemysłowej i zasobów krajowego rynku, aby radykalnie zwiększyć krajową produkcję. Strategia ta ogranicza przewagę konkurencyjną GE.
  • Dolina Krzemowa i wzrost technologii informatycznej. GE, choć posiada silne zaplecze hardware’owe, traci wpływ na software; w tej dziedzinie organizacja ta nigdy nie była mocna.
  • Private equity i nowe rynki kapitałowe. Organizacje takie jak GE odnoszą sukces w rozwijających się gospodarkach, ale tracą na bardziej wydajnych rynkach kapitałowych. Wzrost private equity przyczynia się do zmiany konfiguracji i model GE nie jest w stanie temu sprostać.
  • Szkoły biznesowe.Im więcej dobrych szkół, tym więcej kompetentnych menedżerów – GE przestaje mieć przewagę w tej kwestii.

 

5 kroków wdrażania AI w organizacji

Bain. W pierwszym kwartale 2018 roku ponad 20% zestawień finansowych korporacji zawierało wzmiankę o użyciu jakiejś formy AI. Wiele firm, chcąc nadążyć za konkurencją, naciska na wdrożenie sztucznej inteligencji do działań firmy. Uginają się tym samym pod presją, niekoniecznie rozumiejąc, jak działa AI i jak skutecznie wykorzystać jej potencjał w rozwoju firmy. Jak uniknąć gorączki AI?

Cesar Brea i Sanjin Bicanic sugerują traktować AI jako proces, nie jako narzędzie. Aby to zrozumieć, warto przypomnieć sobie, jak powstaje software – AI funkcjonuje dość podobnie, rozwijając się w krótkich, starannie nadzorowanych cyklach.

Tytułowe pięć kroków, opisane szczegółowo w artykule, pomoże się odnaleźć w gąszczu specjalistycznych słówek powiązanych z AI. Należy także pamiętać, że AI nie stanowi (jeszcze) rozwiązania wszystkich problemów. Jak podkreśla Martin Zinkevich z Google’a, nie należy obawiać się wypuszczenia produktu bez udziału machine learning. Zamiast padać ofiarą gorączki AI, zaufaj procesowi rozwijania AI… i bądź ostrożny, zanim przeznaczysz miliony na partnerstwo z firmą zapewniającą software AI.

 

Storytelling w zarządzaniu zmianą. Case marki Alessi

Global Networ Perspectives. Transformacja stanowi duże wyzwanie dla każdej firmy, ale są sposoby, żeby ją ułatwić, na przykład poprzez… storytelling. Badaczki Giada De Stefano i Elena Dalpiaz sięgają do mistrza opowiadania, włoskiej firmy Alessi, aby zrozumieć rolę praktyk narracyjnych w osiągnięciu sukcesu podczas zmian.

Giada De Stefano i Elena Dalpiaz dzięki analizie tej organizacji wyróżniły trzy praktyki narracyjne, które pozwoliły firmie na opowiedzenie spójnej historii o przemianie zakończonej sukcesem. Po pierwsze to upamiętnienie – zidentyfikowanie kluczowych dla zmian momentów, osób i wydarzeń oraz pielęgnowanie wspomnienia o nich. Po drugie, korekta – przepisanie przeszłości firmy na nowo tak, aby była zgodna z aktualnym kierunkiem rozwoju, jak również zapewnienie, że jest to interesująca i inspirująca historia. I po trzecie, sakralizacja – przedstawienie zmiany jako przedsięwzięcia transcendentnego, lidera zmiany jako proroka, firmowych artefaktów jako ikon, a starej strategii jako konserwatywnej.

Konsekwentne stosowanie powyższych trzech praktyk zapobiegło oporowi przed wdrażaniem zmian i zapewniło poparcie dla nich, dzięki czemu transformacje firmy były powszechnie akceptowane i doceniane zarówno w samej firmie, jak i poza nią.

 

Demokratyzacja przetwarzania danych

Harvard Business Review. Coraz częściej „zwykli pracownicy” znajdują niekonwencjonalne sposoby na wykorzystanie danych. Wiele firm jednak wciąż uważa, że do analizy i przetwarzania informacji o danych należy delegować tylko wykwalifikowaną do tego kadrę, co jest dużym błędem – ze względu na ich ilość i różnorodność. Dlaczego więc nie zachęcać pracowników bez wykształcenia kierunkowego do zajmowania się przepływem danych?

Firmy chcące prawdziwie konkurować na rynku powinny skupić się na następujących narzędziach: bazie danych, umiejętnościach wykorzystywania danych i odpowiedzialności za ich wykorzystywanie. Dostęp do narzędzi powinni mieć w miarę możliwości wszyscy, a nie tylko działy odpowiedzialne za przetwarzanie. Sama możliwość tworzenia baz danych automatycznie zwiększa umiejętności w zakresie ich obsługiwania. Oczywiście, nie można wymagać, aby każdy pracownik stał się na tym polu ekspertem, lecz umożliwienie każdemu dostępu do podstawowej wiedzy w tej dziedzinie pozytywnie wpłynie na działanie całej firmy – podczas gdy jeden pracownik będzie z bazami danych pracował sporadycznie, drugi może znacznie podwyższyć swoje umiejętności.