Rekrutacja

diploma in professional marketing

Rekrutacja na program Diploma in Professional Marketing

The Chartered Institute of Marketing jest największą i najbardziej prestiżową na świecie organizacją zrzeszającą marketerów.
Certyfikat CIM to symbol przynależności do elity, otwierający drzwi do świata biznesu.
Dowiedz się (bez żadnych zobowiązań), jak go zdobyć!

 • Elitarny międzynarodowy certyfikat
 • Największa społeczność profesjonalnych marketerów w kraju
 • Certyfikowani trenerzy realizujący programy CIM od ponad 16 lat
 • Najszerszy program wartości dodatkowych.
 • Jedna z najwyższych zdawalności na świecie
 • Kilkuset absolwentów rekomendujących program

Weź udział w elitarnym programie marketingowym i uzyskaj najbardziej prestiżowy certyfikat!

Program szkoleniowy Diploma in Professional Marketing to roczny cykl spotkań i warsztatów, w czasie których profesjonaliści, praktycy i eksperci w swoich dziedzinach prowadzą inspirujące i rozwijające zajęcia. Ich celem jest nie tylko przekazanie wartościowej, aktualnej wiedzy i przygotowanie do egzaminów, ale przede wszystkim kształcenie przyszłych liderów biznesu.

Szkolenie marketingowe na licencji The Chartered Institute of Marketing (CIM) rozwija wiedzę i umiejętności zarządzania marketingiem na poziomie strategicznym, daje uczestnikom możliwość porównania realizowanych przez nich działań rynkowych z międzynarodowymi standardami. Poprzez swój interdyscyplinarny charakter buduje praktyczne kompetencje indywidualne oraz zespołowe w sferze zarządzania i marketingu, a także wzmacnia pozycję rynkową oraz daje możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych.

Program złożony z czterech bloków tematycznych pozwala nie tylko zgłębić i zrozumieć współczesny świat biznesu. Rozwija profesjonalne kompetencje i przygotowuje uczestników do oficjalnych egzaminów brytyjskiego instytutu CIM. Prestiżowy certyfikat potwierdza profesjonalne kwalifikacje, otwierając drzwi do kariery, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Cztery bloki, które realizowane w czasie trwania szkolenia marketingowego Diploma in Professional Marketing to: Strategic Marketing, Mastering Metrics, Digital Strategy, Driving Innovation. Zakres ujętych w nich zagadnień odpowiada najnowszym trendom światowego biznesu, a przyjęta przez trenerów metodyka pracy angażuje uczestników, inspirując i poszerzając zawodowe horyzonty.

42. edycja programu startuje już niebawem w Warszawie!

Strategic Marketing

To blok obowiązkowy, otwierający program Diploma in Professional Marketing. Stanowi on odpowiedź na powszechną dziś potrzebę rozumienia i zdolność wykorzystania zmian zachodzących we współczesnym środowisku biznesowym. Buduje on umiejętność strategicznego spojrzenia na działania marketingowe, w tym w szczególności odkrywanie możliwości rynkowych, identyfikowanie insightów klientów, budowanie strategii rynkowej, a w jej ramach grup docelowych i przewagi konkurencyjnej, a także przełożenia strategii na decyzje operacyjne i efektywne wdrożenie.

Blok Strategic Marketing obejmuje tematy takie jak:

 1. Analiza środowiska biznesowego – obszary i metody (25%)
 2. Koncept i model biznesowy a strategia rynkowa firmy (10%)
 3. Kluczowe marketingowe decyzje strategiczne (15%)
 4. Value Proposition – Budowanie wartości dla klientów (15%)
 5. Strategiczny plan marketingowy jako narzędzie realizacji celów organizacji (10%)
 6. Zarządzanie zasobami w procesie realizacji celów organizacji oraz monitorowanie, pomiar i adaptacja strategicznego planu marketingowego w celu ustawicznego doskonalenia (25%)

Materiał informacyjny z harmonogramem spotkań

Koszt uczestnictwa: 7 000 zł

Mastering Metrics

Blok ten to drugi obowiązkowy moduł programu. Koncentruje się wokół problematyki pomiaru działań marketingowych. Tematyka ta jest odpowiedzią na dwie tendencje współczesnego biznesu. Po pierwsze nieustannie rosnącą ilość danych, z jakimi marketerzy mają do czynienia, a po drugie – coraz to nowsze sposoby pomiaru i wskaźniki efektywności działań marketingowych. Celem bloku jest wskazanie roli właściwie przeprowadzonego pomiaru w procesie zrządzania marketingiem. Uczestnicy w trakcie zajęć dowiedzą się jak selekcjonować dane, z którymi mają do czynienia oraz jak prowadzić na bazie tych danych analizy w celu odnalezienia insightów i podejmowania efektywnych decyzji.

Blok Mastering Metrics obejmuje:

 1. Pomiar i wskaźniki a proces zarządzania marketingiem (15%)
 2. Metody i techniki pomiaru w różnych kontekstach biznesowych (10%)
 3. Pomiar procesu i efektów działań marketingowych (15%)
 4. Wskaźniki marketingowe a efektywność marketingu (20%)
 5. Źródła i jakość danych w procesie pomiaru i analizy (15%)
 6. Zastosowanie narzędzi pomiaru i analizy w procesie odkrywania insightów i podejmowania decyzji (25%)

Materiał informacyjny z harmonogramem spotkań

Koszt uczestnictwa: 5 500 zł

Driving Innovation

Nieustannie zmieniające się środowisko biznesowe dostarcza organizacji nowych wyzwań, ale i wielu szans na rozwój. Celem tego bloku jest budowanie wrażliwości rynkowej, która umożliwia uczestnikom programu dostrzeganie zagrożeń, ale i możliwości wynikających z niestandardowego podejścia, innowacyjnego myślenia. Jednocześnie pokazuje on proces tworzenia innowacji przez pryzmat przedsiębiorczości i rozbudza wizjonerskie podejście do innowacyjności. To kolejny z bloków „do wyboru” w programie. Oznacza to, że uczestnicy mogą wybrać egzamin z tego bloku jako trzeci, obowiązkowy egzamin wymagany do uzyskania dyplomu CIM. Nawet jednak jeśli nie wybiorą tego egzaminu, uczestniczą w zajęciach z tego bloku.

Blok Driving Innovation obejmuje:

 1. Kreatywność i innowacyjność – marketing a przedsiębiorczość postaw, zachowań, sposobów myślenia (15%)
 2. Innowacje a przewaga konkurencyjna – kluczowe cechy (15%)
 3. W poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań (20%)
 4. Innowacje – proces, metody, warunki powodzenia (30%)
 5. Zarzadzanie zmianą – rola marketingu wewnętrznego i kultury organizacji uczącej się (20%)

Materiał informacyjny z harmonogramem spotkań

Koszt uczestnictwa: 4 500 zł

Digital Strategy

Digital Strategy stanowi jeden z dwóch bloków „do wyboru” programu Diploma in Professional Marketing. Oznacza to, że uczestnicy mogą wybrać egzamin z tego bloku jako trzeci, obowiązkowy egzamin wymagany do uzyskania dyplomu CIM. Nawet jednak jeśli nie wybiorą tego egzaminu, uczestniczą w zajęciach z tego bloku. Obejmuje on zakres tematyczny, który pozwala na zrozumienie możliwości, jakie daje nowoczesna technologia i odpowiada na pytanie jak można wykorzystać narzędzia nowoczesnych technologii w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania działaniami rynkowymi.

Blok Digital Strategy obejmuje:

 1. Rewolucja cyfrowa – strategiczne i operacyjne konsekwencje dla organizacji i jej działań rynkowych (10%)
 2. Nowoczesne technologie – koncepcje, metody, narzędzia (20%)
 3. Pozyskać, zdobyć i utrzymać klienta w cyfrowym środowisku (20%)
 4. Zachowania konsumentów w cyfrowej rzeczywistości (20%)
 5. Zarządzanie kluczowymi kanałami w środowisku cyfrowym w celu realizacji strategicznego planu marketingowego (20%)
 6. Nowoczesne technologie – pomiar i efektywność (10%)

Materiał informacyjny z harmonogramem spotkań

Koszt uczestnictwa: 4 500 zł

1

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zostaw swój e-mail:

Aby dowiedzieć się więcej na temat programu, wpisz poniżej swoje dane kontaktowe. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej!

W każdym momencie możesz się z nami skontaktować: 601 052 704, questus@questus.pl

Kontakt

 

Anna Muskała
Customer Relationships Manager
amuskala@questus.pl
Mobile: 601 052 704