Ścieżka Strategic Diploma in Professional Marketing

Strategic Diploma in Professional Marketing jest jedną ze ścieżek rozwojowych programu zaawansowanego CIM. W ramach zajęć, uczestnicy rozwijają kompetencje marketingowe na poziomie strategicznym oraz przygotowują się do uzyskania certyfikatu Diploma in Professional Marketing.

Start ścieżki strategicznej już 5 kwietnia!

strategic-diploma-in-professional-marketing

Weź udział w ścieżce Strategic Digital Diploma in Professional Marketing i uzyskaj certyfikat The Chartered Institute of Marketing!

Opis programu:

Strategic Diploma in Professional Marketing jest ścieżką Programu Zaawansowanego CIM. Uczestnicy szkoleń biorą udział w rocznym cyklu warsztatów i spotkań rozwijających ich kompetencje marketingowe na poziomie strategicznym. Zajęcia koncentrują się również wokół metod analizy środowiska biznesowego, budowania wartości dla klienta, pomiarów marketingowych, poszukiwania i wdrażania innowacji czy wykorzystywania narzędzi marketingu cyfrowego. Szczegółową tematykę programu znajdą Państwo poniżej.

Ścieżka Strategic Diploma in Professional Marketing jest realizowana na licencji The Chartered Institute of Marketing (CIM). Brytyjski instytut jest największą organizacją marketingową na świecie, zrzeszając ponad 100 tysięcy członków z blisko 100 krajów. Akredytacja CIM świadczy o profesjonalnym charakterze szkoleń, jak również interdyscyplinarnym profilem zajęć i dostosowaniem tematyki do międzynarodowych standardów.


Program Strategic Digital Diploma in Professional Marketing składa się z:

1. z dwóch modułów podstawowych Programu Zaawansowanego CIM: Strategic MarketingDigital Strategy oraz dwóch modułów ścieżki strategicznej: Mastering Metrics i Driving Innovation.

 

ścieżka digitalowa moduły

 

 

2. z trzydniowych Warsztatów Strategicznych – spotkań wyjazdowych organizowanych w malowniczych regionach w całej Polsce, podczas których uczestnicy biorą udział w zajęciach i wykładach prowadzonych dotychczas m. in. przez prof. Grzegorza Kołodko, Sławomira Lachowskiego czy prof. Andrzeja Blikle.

3. Programu EPP – przygotowującego uczestników do egzaminów CIM od strony merytorycznej (dzięki stałej opiece tutora) oraz formalnej.

Najbliższe edycje:

5 kwietnia – start ścieżki Strategic Diploma in Professonal Marketing

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat modułów tematycznych programu:

Strategic Marketing

Moduł Strategic Marketing stanowi wspólną część ścieżki digitalowej oraz strategicznej. Jest on w dużej części poświęcony rozumieniu i przekuwaniu na rynkowy sukces zmian zachodzących we współczesnym środowisku biznesowym.

Rozwija on umiejętność strategicznego spojrzenia na działania marketingowe, w tym w szczególności odkrywanie możliwości rynkowych, identyfikowanie insightów klientów i budowanie strategii rynkowej.

Blok Strategic Marketing obejmuje tematy takie jak:

 1. Analiza środowiska biznesowego – obszary i metody (25%)
 2. Koncept i model biznesowy a strategia rynkowa firmy (10%)
 3. Kluczowe marketingowe decyzje strategiczne (15%)
 4. Value Proposition – Budowanie wartości dla klientów (15%)
 5. Strategiczny plan marketingowy jako narzędzie realizacji celów organizacji (10%)
 6. Zarządzanie zasobami w procesie realizacji celów organizacji oraz monitorowanie, pomiar i adaptacja strategicznego planu marketingowego w celu ustawicznego doskonalenia (25%)

Koszt uczestnictwa: 7 200 zł

Digital Strategy

Moduł ten, podobnie jak Strategic Marketing stanowi część wspólną ścieżki strategicznej i digitalowej. Digital Strategy pozwala na zrozumienie możliwości, jakie daje nowoczesna technologia i odpowiada na pytanie jak można wykorzystać narzędzia nowoczesnych technologii w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania działaniami rynkowymi.

Blok Digital Strategy obejmuje:

 1. Rewolucja cyfrowa – strategiczne i operacyjne konsekwencje dla organizacji i jej działań rynkowych (10%)
 2. Kluczowe cyfrowe technologie oraz trendy i ich implikacje dla rozwoju biznesu (10%)
 3. Nowoczesne technologie – koncepcje, metody, narzędzia (20%)
 4. Pozyskać, zdobyć i utrzymać klienta w cyfrowym środowisku (20%)
 5. Zachowania konsumentów w cyfrowej rzeczywistości (20%)
 6. Zarządzanie kluczowymi kanałami w środowisku cyfrowym w celu realizacji strategicznego planu marketingowego (20%)
 7. Nowoczesne technologie – pomiar i efektywność (10%)

Koszt uczestnictwa: 4 700 zł

Mastering Metrics

Moduł ten koncentruje się wokół problematyki pomiaru działań marketingowych. Celem bloku Mastering Metrics jest wskazanie roli właściwie przeprowadzonego pomiaru w procesie zrządzania marketingiem. Uczestnicy w trakcie zajęć dowiedzą się jak selekcjonować dane, z którymi mają do czynienia oraz jak prowadzić na bazie tych danych analizy w celu odnalezienia insightów i podejmowania efektywnych decyzji.

Moduł Mastering Metrics obejmuje:

 1. Pomiar i wskaźniki a proces zarządzania marketingiem (15%)
 2. Metody i techniki pomiaru w różnych kontekstach biznesowych (10%)
 3. Pomiar procesu i efektów działań marketingowych (15%)
 4. Wskaźniki marketingowe a efektywność marketingu (20%)
 5. Źródła i jakość danych w procesie pomiaru i analizy (15%)
 6. Zastosowanie narzędzi pomiaru i analizy w procesie odkrywania insightów i podejmowania decyzji (25%)

Koszt uczestnictwa: 5 700 zł

Driving Innovation

Celem modułu Driving Innovation jest budowanie wrażliwości rynkowej, która umożliwia uczestnikom programu dostrzeganie zagrożeń, ale i możliwości wynikających z niestandardowego podejścia oraz innowacyjnego myślenia. Driving Innovation wskazuje również proces tworzenia innowacji przez pryzmat przedsiębiorczości i rozbudza wizjonerskie podejście do innowacyjności.

Blok Driving Innovation obejmuje:

 1. Kreatywność i innowacyjność – marketing a przedsiębiorczość postaw, zachowań, sposobów myślenia (15%)
 2. Innowacje a przewaga konkurencyjna – kluczowe cechy (15%)
 3. W poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań (20%)
 4. Innowacje – proces, metody, warunki powodzenia (30%)
 5. Zarzadzanie zmianą – rola marketingu wewnętrznego i kultury organizacji uczącej się (20%)

Koszt uczestnictwa: 4 700 zł

W ramach ścieżki Strategic Diploma in Professional Marketing uczestnicy mają również zagwarantowane:

Program gwarancyjny – umożliwiający uczestniczenie w zajęciach innej grupy w ramach nieobecności lub uzupełnienia wiedzy oraz, w uzasadnionych przypadkach, pokrycie kosztów przystąpienia do egzaminu The Chartered Institute of Marketing.

Dostęp do platformy społecznościowo-rozwojowej Knowledge Garden – na której zamieszczane są nie tylko prezentacje z każdej sesji programu, ale również podręczniki, materiały szkoleniowe, wytyczne egzaminów CIM, a także abstrakty z najlepszych książek biznesowych, raporty najważniejszych instytucji oraz case studies.

Udział w Best Practice questus academy – czyli w inspirujących spotkaniach, podczas których prezentowane są przykłady najlepszych praktyk biznesowych w Polsce.Koszt uczestnictwa w programie:

Ścieżka Strategic Diploma in Professional Marketing bez egzaminów The Chartered Institute of Marketing:
19 500zł brutto

Ścieżka Strategic Diploma in Professional Marketing z egzaminami The Chartered Institute of Marketing:
22 950zł brutto

1

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zostaw swój e-mail:

Kontakt

 

Anna Muskała
Customer Relationship Manager
amuskala@questus.pl
Mobile: 601 052 704