Digital Diploma in Professional Marketing – rekrutacja na program

Digital Diploma in Professional Marketing to jedyny w Polsce digital marketingowy program szkoleniowy akredytowany przez brytyjski The Chartered Institute of Marketing (CIM).

Kolejna edycja programu już wiosną!

Weź udział w programie Digital Diploma in Professional Marketing i uzyskaj certyfikat The Chartered Institute of Marketing!

Opis programu:

Digital Diploma in Professional Marketing (DDM) to roczne szkolenie marketingowe skoncentrowane na na strategii, optymalizacji i integracji działań w obszarze digital. Program porusza m. in. aspekty związane z planowaniem działań digital marketingowych, zarządzaniem kanałami cyfrowymi, kreowaniem pozytywnych doświadczeń konsumenta czy content i community managementem. Szczegółową tematykę programu znajdą Państwo poniżej:

Program DDM jest realizowany na licencji The Chartered Institute of Marketing (CIM). Akredytacja brytyjskiego instytutu, największej organizacji zrzeszającej marketerów na świecie daje gwarancję fachowej, kompleksowej wiedzy oraz międzynarodowych standardów szkolenia. Programy licencjonowane przez CIM cechują się również interdyscyplinarnym charakterem i praktycznym profilem zajęć.


Program Digital Diploma in Professional Marketing składa się z:

1. z trzech modułów tematycznych: Digital Strategy, Driving Digital Experience oraz Mastering Digital Channels.

2. z trzydniowych Warsztatów Strategicznych – spotkań wyjazdowych organizowanych w malowniczych regionach w całej Polsce, podczas których uczestnicy biorą udział w zajęciach i wykładach prowadzonych dotychczas m. in. przez prof. Grzegorza Kołodko, Sławomira Lachowskiego czy prof. Andrzeja Blikle.

3. Programu EPP – przygotowującego uczestników do egzaminów CIM od strony merytorycznej (dzięki stałej opiece tutora) oraz formalnej.

Najbliższe edycje:

11 stycznia 2019 r. – start modułu Driving Digital Experience w grupie DDM1

12 kwietnia 2019 r. – start modułu Mastering Digital Channels w grupie DDM1

Wiosna 2019 – start 2. edycji programu Digital Diploma in Professonal Marketing

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat modułów tematycznych programu:

Sesja otwierająca: Strategic Marketing

Nikt nie pyta dziś, czy rozwój technologii ma wpływ na działalność biznesową. Dla wielu organizacji do niedawna digital marketing oznaczał nowe możliwości w zakresie działań taktycznych, dziś staje się fundamentem nie tylko strategii marketingowej, ale całego biznesu.

Sesja inauguracyjna programu DDM jest ukierunkowana na rozwijanie umiejętności związanych z analizą czynników o charakterze mikro i makro, które kształtują cyfrową zmianę współczesnego świata. Poszerza także zdolność oceny wpływu tych czynników na biznes. Na czym opierać i jak rozwijać cyfrową strategię organizacji? – oto temat przewodni sesji inauguracyjnej.

Sesja obejmuje między innymi:

 1. digital disruption – strategiczne implikacje zjawiska,
 2. odkrywanie insightów w odniesieniu do najważniejszych zmian i trendów w cyfrowym środowisku,
 3. tworzenie cyfrowej strategii dla organizacji.
Digital Strategy

Moduł Digital Strategy jest naturalną kontynuacją sesji wprowadzającej, poświęconej wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju. Kolejne warte uwagi zagadnienia to między innymi: jak tworzyć optymalny digital mix? Jak elastycznie zarządzać cyfrowym marketingiem? Jak podnosić efektywność i osiągać cele biznesowe? – to najważniejsze tematy tego modułu.

Blok Digital Strategy obejmuje:

 1. Analiza cyfrowego środowiska biznesowego – obszary i metody (20%)
 2. Kluczowe cyfrowe technologie oraz trendy i ich implikacje dla rozwoju biznesu (10%)
 3. Kluczowe marketingowe decyzje strategiczne (15%)
 4. Taktyka: narzędzia digital i planowanie efektywnego digital mix (20%)
 5. Implementacja i integracja działań cyfrowych (15%)
 6. Pomiar, kontrola i ocena rezultatów (20%)

Koszt uczestnictwa: 4 800 zł

Driving Digital Experience

Współcześni konsumenci zmieniają się niezwykle szybko. Jeszcze kilka-kilkanaście lat temu badania konsumenckie zamawiało się raz na rok lub dwa. Dziś możemy (i powinniśmy) śledzić zachowania konsumentów w czasie rzeczywistym.

Moduł Driving Digital Experience koncentruje się na doświadczeniu klienta w cyfrowym środowisku. Ukierunkowany jest na odkrywanie i rozumienie insightów, zdolność proponowania innowacyjnych rozwiązań dla rodzących się nowych oczekiwań oraz kształtowanie satysfakcjonującego doświadczenia klienta na każdym etapie customer journey.

Moduł Driving Digital Experience obejmuje:

 1. Badania, trendy i insighty - kluczowe obszary i kierunki zmian (20%)
 2. Metody analizy zachowań konsumentów online (20%)
 3. Projektowanie doświadczenia klienta/użytkownika (25%)
 4. Wykorzystanie danych i metod analitycznych w celu podnoszenia poziomu doświadczenia klienta/użytkownika (25%)
 5. Zarządzanie klientocentryczną organizacją w dobie cyfrowej zmiany (10%)

Koszt uczestnictwa: 4 700 zł

Mastering Digital Channels

Prawdziwym wyzwaniem nie jest samo wdrażanie nowych kanałów cyfrowych w organizacji, ale ich integracja. Multichannel to za mało. Dziś króluje podejście omnichannel (optymalizacja w zakresie wszystkich kanałów jednocześnie, a nie w ramach każdego z osobna), a ci, którym się to udaje, osiągają najbardziej satysfakcjonujące wyniki.

Moduł Mastering Digital Channels koncentruje się szansach i wyzwaniach związanych z efektywnym konkurowaniem i budowaniem zaangażowania klientów. Moduł ten uczy strategicznego podejścia do zarządzania cyfrowymi kanałami w taki sposób, aby zapewnić organizacji wzrost, przy jednoczesnej optymalizacji zasobów.

Blok Mastering Digital Channels obejmuje:

 1. Selekcja i dobór kanałów cyfrowych, strategia multichannel vs. omnichannel, zarządzanie kanałami cyfrowymi (20%)
 2. Content management (20%)
 3. Online community management (15%)
 4. Pomiar, analityka i podnoszenie efektywności kanałów cyfrowych; optymalizacja konwersji i wzrost (30%)
 5. Rozwój kanałów cyfrowych (15%)

Koszt uczestnictwa: 4 700 zł

Sesja zamykająca: Future Technologies, Trends and Methods

Współczesny marketing już dziś żyje kolejnymi osiągnięciami w dziedzinie sztucznej inteligencji. To prawdopodobnie kierunek, który w najbliższym czasie odciśnie największe piętno na rozwoju ludzkości. Wszechobecna automatyzacja i robotyzacja, powstające wciąż nowe technologie i rozwiązania, przewidywane pozytywne i negatywne konsekwencje – o tym będziemy rozmawiać w czasie ostatniej sesji, zamykającej program Digital Diploma in Professional Marketing.

Sesja Future Technologies, Trends and Methods obejmuje tematy takie jak:

 1. nowe technologie, trendy i metody w marketingu,
 2. możliwe scenariusze przyszłości,
 3. szanse i zagrożenia, wynikające z rozwoju nowych technologii,
 4. gra strategiczna: Digital Marketing.

W ramach programu Digital Diploma in Professional Marketing uczestnicy mają również zagwarantowane:

Program gwarancyjny – umożliwiający uczestniczenie w zajęciach innej grupy w ramach nieobecności lub uzupełnienia wiedzy oraz, w uzasadnionych przypadkach, pokrycie kosztów przystąpienia do egzaminu The Chartered Institute of Marketing.

Dostęp do platformy społecznościowo-rozwojowej Knowledge Garden – na której zamieszczane są nie tylko prezentacje z każdej sesji programu, ale również podręczniki, materiały szkoleniowe, wytyczne egzaminów CIM, a także abstrakty z najlepszych książek biznesowych, raporty najważniejszych instytucji oraz case studies.

Udział w Best Practice questus academy – czyli w inspirujących spotkaniach, podczas których prezentowane są przykłady najlepszych praktyk biznesowych w Polsce.Koszt uczestnictwa w programie:

Program Digital Diploma in Professional Marketing z egzaminami The Chartered Institute of Marketing:
17 750zł brutto

Program Digital Diploma in Professional Marketing bez egzaminów The Chartered Institute of Marketing:
13 950zł brutto

1

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zostaw swój e-mail:

Kontakt

 

Anna Muskała
Customer Relationship Manager
amuskala@questus.pl
Mobile: 601 052 704