Ścieżka Digital Diploma in Professional Marketing

Digital Diploma in Professional Marketing to ścieżka programu zaawansowanego CIM skoncentrowana na digital marketingu. Zajęcia podczas ścieżki przygotowują również uczestników do uzyskania certyfikatu Digital Diploma in Professional Marketing.

Start ścieżki digitalowej już 5 kwietnia!

Weź udział w programie zaawansowanym CIM i uzyskaj certyfikat The Chartered Institute of Marketing!

Opis ścieżki digitalowej:

Digital Diploma in Professional Marketing (DDM) to ścieżka programu zaawansowanego CIM skoncentrowana na strategii, optymalizacji i integracji działań w obszarze digital. Program porusza m. in. aspekty związane z planowaniem działań digital marketingowych, zarządzaniem kanałami cyfrowymi, kreowaniem pozytywnych doświadczeń konsumenta czy content i community managementem. Szczegółową tematykę programu znajdą Państwo poniżej:

Ścieżka Digital Diploma in Professional Marketing jest realizowana na licencji The Chartered Institute of Marketing (CIM). Akredytacja brytyjskiego instytutu, największej organizacji zrzeszającej marketerów na świecie daje gwarancję fachowej, kompleksowej wiedzy oraz międzynarodowych standardów szkolenia. Programy licencjonowane przez CIM cechują się również interdyscyplinarnym charakterem i praktycznym profilem zajęć.


Ścieżka Digital Diploma in Professional Marketing składa się z:

1. z dwóch modułów podstawowych programu zaawansowanego CIM: Strategic MarketingDigital Strategy oraz dwóch modułów ścieżki digitalowej: Driving Digital Experience i Mastering Digital Channels.

 

ścieżka digitalowa moduły

 

 

2. z trzydniowych Warsztatów Strategicznych – spotkań wyjazdowych organizowanych w malowniczych regionach w całej Polsce, podczas których uczestnicy biorą udział w zajęciach i wykładach prowadzonych dotychczas m. in. przez prof. Grzegorza Kołodko, Sławomira Lachowskiego czy prof. Andrzeja Blikle.

3. Programu EPP – przygotowującego uczestników do egzaminów CIM od strony merytorycznej (dzięki stałej opiece tutora) oraz formalnej.

Najbliższe edycje:

5 kwietnia – start ścieżki Digital Diploma in Professonal Marketing

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat modułów tematycznych programu:

Strategic Marketing

Moduł Strategic Marketing stanowi wspólną część ścieżki digitalowej oraz strategicznej. Jest on skoncentrowany na procesie planowania działań rynkowych firmy, w szczególności na obszarach i metodach analizy środowiska biznesowego, wyznaczania celów rynkowych, formułowania strategii i programu działań.

W trakcie zajęć poświęca się także czas na dyskusję nad współczesną rolą marketingu w budowaniu sukcesu firmy oraz nowymi koncepcjami i formami prowadzenia działań marketingowych.

Blok Strategic Marketing obejmuje tematy takie jak:

 1. Analiza środowiska biznesowego – obszary i metody (25%)
 2. Koncept i model biznesowy a strategia rynkowa firmy (10%)
 3. Kluczowe marketingowe decyzje strategiczne (15%)
 4. Value Proposition - Budowanie wartości dla klientów (15%)
 5. Strategiczny plan marketingowy jako narzędzie realizacji celów organizacji (10%)
 6. Rola zarządzania zasobami w procesie realizacji celów organizacji oraz monitorowanie, pomiar i adaptacja strategicznego planu marketingowego w celu ustawicznego doskonalenia (25%)

Koszt uczestnictwa: 7 200 zł

Digital Strategy

Moduł Digital StrategyModuł Digital Strategy wprowadza uczestników w świat współczesnej strategii działań digital marketingowych. Pozwala on odpowiedzieć na takie pytania, jak np. jak tworzyć optymalny digital mix? Jak elastycznie zarządzać cyfrowym marketingiem? Jak podnosić efektywność i osiągać cele biznesowe?

Blok Digital Strategy obejmuje:

 1. Analiza cyfrowego środowiska biznesowego – obszary i metody (20%)
 2. Kluczowe cyfrowe technologie oraz trendy i ich implikacje dla rozwoju biznesu (10%)
 3. Kluczowe marketingowe decyzje strategiczne (15%)
 4. Taktyka: narzędzia digital i planowanie efektywnego digital mix (20%)
 5. Implementacja i integracja działań cyfrowych (15%)
 6. Pomiar, kontrola i ocena rezultatów (20%)

Koszt uczestnictwa: 4 700 zł

Driving Digital Experience

Współcześni konsumenci zmieniają się niezwykle szybko. Jeszcze kilka-kilkanaście lat temu badania konsumenckie zamawiało się raz na rok lub dwa. Dziś możemy (i powinniśmy) śledzić zachowania konsumentów w czasie rzeczywistym.

Moduł Driving Digital Experience koncentruje się na doświadczeniu klienta w cyfrowym środowisku. Ukierunkowany jest na odkrywanie i rozumienie insightów, zdolność proponowania innowacyjnych rozwiązań dla rodzących się nowych oczekiwań oraz kształtowanie satysfakcjonującego doświadczenia klienta na każdym etapie customer journey.

Moduł Driving Digital Experience obejmuje:

 1. Badania, trendy i insighty - kluczowe obszary i kierunki zmian (20%)
 2. Metody analizy zachowań konsumentów online (20%)
 3. Projektowanie doświadczenia klienta/użytkownika (25%)
 4. Wykorzystanie danych i metod analitycznych w celu podnoszenia poziomu doświadczenia klienta/użytkownika (25%)
 5. Zarządzanie klientocentryczną organizacją w dobie cyfrowej zmiany (10%)

Koszt uczestnictwa: 5 700 zł

Mastering Digital Channels

Prawdziwym wyzwaniem nie jest samo wdrażanie nowych kanałów cyfrowych w organizacji, ale ich integracja. Multichannel to za mało. Dziś króluje podejście omnichannel (optymalizacja w zakresie wszystkich kanałów jednocześnie, a nie w ramach każdego z osobna), a ci, którym się to udaje, osiągają najbardziej satysfakcjonujące wyniki.

Moduł Mastering Digital Channels koncentruje się szansach i wyzwaniach związanych z efektywnym konkurowaniem i budowaniem zaangażowania klientów. Moduł ten uczy strategicznego podejścia do zarządzania cyfrowymi kanałami w taki sposób, aby zapewnić organizacji wzrost, przy jednoczesnej optymalizacji zasobów.

Blok Mastering Digital Channels obejmuje:

 1. Selekcja i dobór kanałów cyfrowych, strategia multichannel vs. omnichannel, zarządzanie kanałami cyfrowymi (20%)
 2. Content management (20%)
 3. Online community management (15%)
 4. Pomiar, analityka i podnoszenie efektywności kanałów cyfrowych; optymalizacja konwersji i wzrost (30%)
 5. Rozwój kanałów cyfrowych (15%)

Koszt uczestnictwa: 4 700 zł

W ramach ścieżki Digital Diploma in Professional Marketing uczestnicy Programów CIM mają również zagwarantowane:

Program gwarancyjny – umożliwiający uczestniczenie w zajęciach innej grupy w ramach nieobecności lub uzupełnienia wiedzy oraz, w uzasadnionych przypadkach, pokrycie kosztów przystąpienia do egzaminu The Chartered Institute of Marketing.

Dostęp do platformy społecznościowo-rozwojowej Knowledge Garden – na której zamieszczane są nie tylko prezentacje z każdej sesji programu, ale również podręczniki, materiały szkoleniowe, wytyczne egzaminów CIM, a także abstrakty z najlepszych książek biznesowych, raporty najważniejszych instytucji oraz case studies.

Udział w Best Practice questus academy – czyli w inspirujących spotkaniach, podczas których prezentowane są przykłady najlepszych praktyk biznesowych w Polsce.Koszt uczestnictwa w programie:

Ścieżka Digital Diploma in Professional Marketing bez egzaminów The Chartered Institute of Marketing:
19 500 zł brutto

Ścieżka Digital Diploma in Professional Marketing z egzaminami The Chartered Institute of Marketing:
22 950 zł brutto

1

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zostaw swój e-mail:

Kontakt

 

Anna Muskała
Customer Relationship Manager
amuskala@questus.pl
Mobile: 601 052 704