Digital Strategy

Digital Strategy to moduł otwierający program Digital Diploma in Professional Marketing. Pozwala on m. in. rozwinąć umiejętność tworzenia digital mix oraz zarządzania cyfrowym marketingiem.

Digital Strategy

digital strategy ddm `

Analiza i zrozumienie sił, działających w zdigitalizowanym świecie to krok pierwszy w tworzeniu cyfrowej strategii. Krok drugi to przejście do kolejnych etapów planowania, od odpowiedzi na pytanie „gdzie chcemy dojść?” po decyzje dotyczące tego, jaką drogę zamierzamy obrać.

Blok Digital Strategy jest naturalną kontynuacją sesji wprowadzającej, poświęconej wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju. Kolejne warte uwagi zagadnienia to między innymi: jak tworzyć optymalny digital mix? Jak elastycznie zarządzać cyfrowym marketingiem? Jak podnosić efektywność i osiągać cele biznesowe? – to najważniejsze tematy tego modułu.

Tematyka

Blok Digital Strategy obejmuje tematy takie jak:

 1. Analiza cyfrowego środowiska biznesowego – obszary i metody (25%)
 2. Kluczowe cyfrowe technologie oraz trendy i ich implikacje dla rozwoju biznesu (10%)
 3. Kluczowe marketingowe decyzje strategiczne (15%)
 4. Taktyka: narzędzia digital i planowanie efektywnego digital mix (20%)
 5. Implementacja i integracja działań cyfrowych (15%)
 6. Pomiar, kontrola i ocena rezultatów (10%)

Szczegółowa tematyka
 • wykorzystanie cyfrowych trendów i technologii w praktyce,
 • definiowanie celów w cyfrowym środowisku biznesowym,
 • zarządzanie kanałami cyfrowymi, treścią i optymalizacja działań w ramach egzekucji przyjętej strategii,
 • Tradycyjne i współczesne koncepcje działań rynkowych – 3D marketing, marketing doświadczeń, marketing wartości, masowa indywidualizacja itp.
 • agile strategy – zdolność elastycznego zarządzania marketingiem w dynamicznie zmiennym środowisku,
 • implementacja i integracja założonych działań,
 • pomiar i analiza strategicznych wskaźników cyfrowych.

Trenerzy

artur maciorowski

Artur Maciorowski

Niezależny konsultant, prelegent i publicysta w zakresie e-marketingu i e-biznesu. Jako właściciel firmy doradczo-szkoleniowej eCode definiuje rynkowe strategie internetowe. Absolwent i trener programu Diploma in Professional Marketing CIM oraz certyfikowanego kursu IBM Application framework for e-business w Zurychu. Od 1998 r. zajmuje się wykorzystaniem Internetu w biznesie oraz komunikacji. Więcej.

Koszt uczestnictwa

Udział w programie Digital Strategy:

 • 4 700 zł* (koszt bez egzaminu)
 • Koszt podejścia do egzaminu CIM: 1150 zł*
 • Koszt rocznej rejestracji w CIM (obligatoryjna przy egzaminach): 350 zł*
Decyzję o wykupieniu egzaminów można podjąć na każdym etapie udziału w programie.
*Podane ceny są cenami brutto (ceny z VAT).

Płatność może zostać rozłożona:
 • Na raty – nawet do 5 rat płatnych co miesiąc
 • Pomiędzy uczestnika a pracodawcę – w dowolnych proporcjach

Kontakt

Anna Muskala

Anna Muskała
Customer Relationships Manager
amuskala@questus.pl
Mobile: 601 052 704