Awards

Program Digtial Diploma in Professional Marketing (DDM) jest złożony z trzech modułów tematycznych, tzw. Awards. Aby ubiegać się o certyfikat Award, nie trzeba przystępować do całego programu DDM, lecz do jednego (lub więcej) bloku tematycznego.

digital strategy `

Digital Strategy

Moduł Digital Strategy ukierunkowany jest na umiejętności związane analizą czynników o charakterze mikro i makro, które kształtują cyfrową zmianę współczesnego świata, a także zdolność oceny wpływy tych czynników na biznes. Na czym opierać i jak rozwijać cyfrową strategię organizacji? Jak tworzyć optymalny digital mix? Jak elastycznie zarządzać cyfrowym marketingiem? Jak podnosić efektywność i osiągać cele biznesowe? – to najważniejsze tematy tego modułu.

icoZobacz więcej
driving digital experience `

Driving Digital Experience

Moduł Driving Digital Experience koncentruje się na doświadczeniu klienta w cyfrowym środowisku. Ukierunkowany on jest na odkrywanie i rozumienie insightów, zdolność proponowania innowacyjnych rozwiązań dla rodzących się nowych oczekiwań oraz kształtowanie satysfakcjonującego doświadczenia klienta na każdym etapie customer journey.

icoZobacz więcej
mastering digital channels `

Mastering Digital Channels

Moduł Mastering Digital Channels koncentruje szansach i wyzwaniach związanych z efektywnym konkurowaniem i budowaniem zaangażowania klientów. Moduł ten uczy strategicznego podejścia do zarządzania cyfrowymi kanałami w taki sposób, aby zapewnić organizacji wzrost, przy jednoczesnej optymalizacji zasobów.

icoZobacz więcej