Moduły tematyczne Programów zaawansowanych CIM

Cały Program zaawansowany CIM składa się z sześciu modułów tematycznych. W przypadku pojedynczych ścieżek (Strategic Diploma in Professional Marketing lub Digital Diploma in Professional Marketing) uczestnicy realizują natomiast cztery moduły (dwa podstawowe oraz dwa tematyczne).

strategic marketing

STRATEGIC MARKETING

Strategic Marketing to blok, który rozwija umiejętność strategicznego spojrzenia na działania marketingowe. W dużej części poświęcony rozumieniu i przekuwaniu na rynkowy sukces zmian zachodzących we współczesnym środowisku biznesowym. Moduł jest realizowany w ramach obu ścieżek programu.

icoZobacz więcej
digital strategy

DIGITAL STRATEGY

Nowe technologie odgrywają coraz większą rolę w marketingu. Dla wielu organizacji do niedawna digital marketing oznaczał nowe możliwości w zakresie działań taktycznych, dziś coraz częściej staje się on elementem strategii. Moduł jest realizowany w ramach obu ścieżek programu.

icoZobacz więcej
mastering metrics

MASTERING METRICS

Blok Mastering Metrics koncentruje się wokół problematyki pomiaru działań marketingowych. Celem zajęć jest zrozumienie roli właściwie przeprowadzonego pomiaru w procesie zrządzania marketingiem oraz poszerzenie wiedzy w zakresie metod oceny efektywności. Moduł jest realizowany w ramach ścieżki Strategic Diploma in Professional Marketing.

icoZobacz więcej
driving innovation

DRIVING INNOVATION

Nieustannie zmieniające się środowisko biznesowe dostarcza organizacji wielu szans na rozwój. Blok ten poświęcony jest procesowi tworzenia innowacji w biznesie i rozwija wizjonerskie podejście do innowacyjności. Moduł jest realizowany w ramach ścieżki Strategic Diploma in Professional Marketing.

icoZobacz więcej
driving digital experience

DRIVING DIGITAL EXPERIENCE

Moduł Driving Digital Experience koncentruje się na doświadczeniu klienta w cyfrowym środowisku. Ukierunkowany on jest na odkrywanie i rozumienie insightów, zdolność proponowania innowacyjnych rozwiązań dla rodzących się nowych oczekiwań oraz kształtowanie satysfakcjonującego doświadczenia klienta na każdym etapie customer journey. Moduł jest realizowany w ramach ścieżki Digital Diploma in Professional Marketing.

icoZobacz więcej
mastering digital channels

MASTERING DIGITAL CHANNELS

Moduł Mastering Digital Channels koncentruje się na szansach i wyzwaniach związanych z efektywnym konkurowaniem i budowaniem zaangażowania klientów. Moduł ten uczy strategicznego podejścia do zarządzania cyfrowymi kanałami w taki sposób, aby zapewnić organizacji wzrost, przy jednoczesnej optymalizacji zasobów. Moduł jest realizowany w ramach ścieżki Digital Diploma in Professional Marketing.

icoZobacz więcej