Driving Innovation

Blok ten poświęcony jest procesowi tworzenia innowacji w biznesie i rozwija wizjonerskie podejście do innowacyjności.

Driving Innovation

Nieustannie zmieniające się środowisko biznesowe dostarcza organizacji nowych wyzwań, ale i wielu szans na rozwój. Celem tego bloku jest budowanie wrażliwości rynkowej, która umożliwia uczestnikom programu dostrzeganie zagrożeń, ale i możliwości wynikających z niestandardowego podejścia, innowacyjnego myślenia. Jednocześnie pokazuje on proces tworzenia innowacji przez pryzmat przedsiębiorczości i rozbudza wizjonerskie podejście do innowacyjności.

Tematyka

Blok Driving Innovation obejmuje:

  1. Kreatywność i innowacyjność - marketing a przedsiębiorczość postaw, zachowań, sposobów myślenia (15%)
  2. Innowacje a przewaga konkurencyjna - kluczowe cechy (15%)
  3. W poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań (20%)
  4. Innowacje – proces, metody, warunki powodzenia (30%)
  5. Zarzadzanie zmianą - rola marketingu wewnętrznego i kultury organizacji uczącej się (20%)
Szczegółową tematykę znajdziesz tutaj.

Trenerzy

Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla

Wykładowca, z blisko 20 letnim doświadczeniem prowadzi wykłady i konwersatoria z podstaw teorii organizacji i zarządzania, nauki o organizacji, doradztwa personalnego, rozwijania umiejętności osobistych, strategii zarządzania zasobami ludzkimi organizacji, zarządzania wiedzą i kompetencjami – w języku polskim i angielskim, zarządzania wartościami w języku polskim i angielskim; corporate culture w języku angielskim, zarządzanie kreatywnością i innowacjami (w ramach programu MSSTC) oraz seminaria dyplomowe i magisterskie. Więcej.

Magdalena Jagielska

Konsultantka w Innovatice. Zajmuje się wspieraniem rozwoju produktów i usług, szczególnie w branżach wykorzystujących nowe technologie.Magda wprowadza psychologię do rozwiązań technologicznych. Swoje doświadczenie zdobywała w Polsce i we Włoszech realizując interdyscyplinarne granty badawcze oraz projekty doradcze. Więcej.

Bartek Janowicz

Lean Startup & Business Innovation Coach w Innovatika. Specjalizuje się we wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwach (programy typu intrapreneurship), rozwoju innowacyjnego przywództwa i przedsiębiorczości pracowników. Ekspert w zakresie metody Lean Startup oraz zmian kultury organizacyjnej.Więcej.

Małgorzata Nowak

Senior Manager w firmie konsultingowej Innovatika. Ekspert i pasjonatka tworzenia unikalnych doświadczeń i propozycji wartości dla klientów. Ewangelistka podejścia "customer - centric" oraz "open - innovation" w tworzeniu nowatorskich produktów i usług. Specjalizuje się w projektach związanych z Value Proposition oraz Customer Experiece Innovation. Więcej.

Udział w programie Driving Innovation:

  • 4 500 zł* (koszt bez egzaminu)
  • Koszt podejścia do egzaminu CIM: 1050 zł*
  • Koszt rocznej rejestracji w CIM (obligatoryjna przy egzaminach): 350 zł*
Decyzję o wykupieniu egzaminów można podjąć na każdym etapie udziału w programie.
*Podane ceny są cenami brutto (ceny z VAT).

Płatność może zostać rozłożona:
  • Na raty – nawet do 5 rat płatnych co miesiąc
  • Pomiędzy uczestnika a pracodawcę – w dowolnych proporcjach
Korzyści Driving Innovation znajdziesz tutaj.

Koszt uczestnictwa

Driving Innovation - materiał informacyjny

Materiały do pobrania

Anna Muskała
Customer Relationships Manager
amuskala@questus.pl
Mobile: 601 052 704

SPRAWDŹ SIĘ!