Strategic Marketing

Strategic Marketing to blok, który rozwija umiejętność strategicznego spojrzenia na działania marketingowe.

Strategic Marketing

Blok Strategic Marketing w dużej części poświęcony jest rozumieniu i przekuwaniu na rynkowy sukces zmian zachodzących we współczesnym środowisku biznesowym. Rozwija on umiejętność strategicznego spojrzenia na działania marketingowe, w tym w szczególności odkrywanie możliwości rynkowych, identyfikowanie insightów klientów, budowanie strategii rynkowej, a w jej ramach grup docelowych i przewagi konkurencyjnej, a także przełożenia strategii na decyzje operacyjne i efektywne wdrożenie.

Blok ten koncentruje się na procesie planowania działań rynkowych firmy, w szczególności na obszarach i metodach analizy środowiska biznesowego, wyznaczania celów rynkowych, formułowania strategii i programu działań. W trakcie zajęć poświęca się także czas na dyskusję nad współczesną rolą marketingu w budowaniu sukcesu firmy oraz nowymi koncepcjami i formami prowadzenia działań marketingowych.

Tematyka

Blok Strategic Marketing obejmuje tematy takie jak:

 1. Analiza środowiska biznesowego – obszary i metody (25%)
 2. Koncept i model biznesowy a strategia rynkowa firmy (10%)
 3. Kluczowe marketingowe decyzje strategiczne (15%)
 4. Value Proposition - Budowanie wartości dla klientów (15%)
 5. Strategiczny plan marketingowy jako narzędzie realizacji celów organizacji (10%)
 6. Rola zarządzania zasobami w procesie realizacji celów organizacji oraz monitorowanie, pomiar i adaptacja strategicznego planu marketingowego w celu ustawicznego doskonalenia (25%)

Szczegółowa tematyka
 • Zmiany we współczesnym środowisku biznesowym a nowa rola marketingu w organizacji
 • Aktywa budowane przez marketing
 • Źródła sukcesu organizacji, rola marketingu w jego budowaniu
 • Tradycyjne i współczesne koncepcje działań rynkowych – 3D marketing, marketing doświadczeń, marketing wartości, masowa indywidualizacja itp.
 • Orientacja organizacji na klienta, orientacja rynkowa, orientacja na konkurentów
 • Filary marketingowej koncepcji działania
 • Proces planowania marketingowego – MOST, SOSTAC, APIC
 • Obszary analizy środowiska biznesowego (macro, micro) – PEST, PESTEL, SLEPT
 • Możliwości biznesowe – insighty klienta
 • Analiza „3C” - analiza klientów, konkurentów i pośredników handlowych
 • Metody analizy środowiska biznesowego (SWOT, metody scenariuszowe, strategia błękitnego oceanu, marketing lateralny, metody heurystyczne, BCG, GE, analiza wskaźnikowa, mapa percepcji, łańcuch wartości, benchmarking, analiza interesariuszy itp.)
 • Strategia marketingowa – istota i narzędzia wspierające
 • Macierz Ansoffa i model Portera, marketing typu STP – proces segmentacji rynku
 • Źródła przewagi konkurencyjnej – cechy i warunki trwałości
 • Value proposition, Branding i strategia marki
 • Strategia i narzędzia zintegrowanej komunikacji rynkowej
 • Polityka produktu i cen, kanały dystrybucji i ich wykorzystanie
 • Plan marketingowy – struktura, zastosowanie i wdrażanie
 • Przywództwo i kultura organizacyjna a planowanie marketingowe
 • Zarządzanie zmiana
 • Organizacja ucząca się
 • Budowanie i zarządzanie zespołem a działania marketingowe

Trenerzy

dr hab. Robert Kozielski

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, stypendysta Fundacji Fulbrighta, posiadający prestiżowy tytuł Chartered Marketer. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Marketingu) oraz wykładowca na studiach Executive MBA organizowanych przez Uniwersytet Łódzki z University of Maryland w USA oraz Executive MBA organizowanych przez Uniwersytet Warszawski wraz z Univeristy of Illinois. Więcej.

jacek pogorzelski

dr Jacek Pogorzelski

Właściciel i dyrektor zarządzający firmy doradztwa marketingowego Prime Code. Konsultant w zakresie strategii marketingowej, marki, komunikacji marketingowej oraz zarządzania doświadczeniem klienta. Wieloletni pracownik agencji reklamowych i międzynarodowych korporacji. Ekspert ministerstw oraz samorządów w zakresie polityki promocji. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Wykładowca programów Executive MBA oraz MBA Szkoły Głównej Handlowej oraz The Carlson School of Management Uniwersytetu Minnesoty, a także certyfikowanych programów marketingowych The Chartered Institute of Marketing w Londynie. Więcej.

malgorzata nowak

Małgorzata Nowak

Marketing Manager, ekspert i pasjonatka tworzenia propozycji wartości i unikalnych doświadczeń dla klientów. Ewangelistka podejścia "customer-centric" w tworzeniu strategii marketingowych oraz nowatorskich produktów i usług. Specjalizuje się w zarządzaniu obszarem Value Proposition oraz projektami z zakresu Customer i Service Experience. Absolwentka programu międzynarodowej certyfikacji marketingowej The Chartered Institute of Marketing (CIM) - Diploma in Professional Marketing.Więcej.

katarzyna nizinska

dr Katarzyna Nizińska

Coach, ekspert HR, trener biznesu i rozwoju osobistego. Trener w zakresie tzw. "miękkiego zarządzania": przywództwa, doskonalenia umiejętności menedżerskich, handlowych, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów, motywacji. Więcej.

lech c król

Lech C. Król

Specjalizacja: Reklama, Branding, komunikacja marketingowa. Jest reklamiarzem. Od kilkudziesięciu lat z pasją sprzedaje produkty i usługi oraz buduje marki za pomocą reklam. Laureat wielu nagród branżowych (Golden Drum, Effie, Kreatura), jako pierwszy Polak otrzymał srebrnego lwa na festiwalu filmów reklamowych w Cannes. Więcej.

Koszt uczestnictwa

Udział w programie Strategic Marketing:

 • 7 200 zł* (koszt bez egzaminu)
 • Koszt podejścia do egzaminu CIM: 1150 zł*
 • Koszt rocznej rejestracji w CIM (obligatoryjna przy egzaminach): 350 zł*
Decyzję o wykupieniu egzaminów można podjąć na każdym etapie udziału w programie.
*Podane ceny są cenami brutto (ceny z VAT).

Płatność może zostać rozłożona:
 • Na raty – nawet do 5 rat płatnych co miesiąc
 • Pomiędzy uczestnika a pracodawcę – w dowolnych proporcjach

Materiały do pobrania

Strategic Marketing - materiał informacyjny

Strategic Marketing - zgłoszenie na program

Kontakt

Anna Muskala

Anna Muskała
Customer Relationships Manager
amuskala@questus.pl
Mobile: 601 052 704

SPRAWDŹ SIĘ!