Mastering Metrics

Blok Mastering Metrics koncentruje się wokół problematyki pomiaru działań marketingowych.

Mastering Metrics

Tematyka ta jest odpowiedzią na dwie tendencje współczesnego biznesu. Po pierwsze – nieustannie rosnącą ilość danych, z jakimi marketerzy mają do czynienia, a po drugie – coraz to nowsze sposoby pomiaru i wskaźniki efektywności działań marketingowych. Celem bloku jest wskazanie roli właściwie przeprowadzonego pomiaru w procesie zarządzania marketingiem. Uczestnicy w trakcie zajęć dowiedzą się jak selekcjonować dane, z którymi mają do czynienia oraz jak prowadzić na bazie tych danych analizy w celu odnalezienia insightów i podejmowania efektywnych decyzji.

Tematyka

Blok Mastering Metrics obejmuje:

 1. Pomiar i wskaźniki a proces zarzadzania marketingiem (15%)
 2. Metody i techniki pomiaru w różnych kontekstach biznesowych (10%)
 3. Pomiar procesu i efektów działań marketingowych (15%)
 4. Wskaźniki marketingowe a efektywność marketingu (20%)
 5. Źródła i jakość danych w procesie pomiaru i analizy (15%)
 6. Zastosowanie narzędzi pomiaru i analizy w procesie odkrywania insightów i podejmowania decyzji (25%)

Szczegółowa tematyka
 • Misja, wizja, cele biznesowe, strategia a mierniki działań rynkowych
 • Cele, KPI a mierniki
 • Istota i proces pomiaru i kontroli efektów i działań marketingowych
 • Źródła pierwotne i wtórne oraz wewnętrzne i zewnętrzne
 • Metody pozyskiwania danych dla potrzeb pomiaru działań rynkowych
 • Proces badań marketingowych
 • Wiedza rynkowa a skuteczność zarządzania marketingiem
 • Efektywność i skuteczność marketingu – proces i pomiar
 • Aktywa marketingu – strategiczne i operacyjne, analiza interesariuszy – wskaźniki kluczowe dla różnych grup interesariuszy (inwestorzy, klienci, zarząd, pracownicy itp.)
 • Zróżnicowanie wskaźników pomiaru w zależności od rodzaju rynku – B2B, B2C, SME, usługi itp.
 • Systemy i modelu pomiaru działań marketingowych – marketing dashboard
 • Wskaźniki strategiczne i operacyjne, Marketing ROI, wskaźniki rynkowe
 • Pomiar i audyt marki, wskaźniki zarzadzania marką
 • Wskaźniki lojalności i satysfakcji klientów oraz życiowej wartości klienta, dystrybucji, produktu i cen
 • Podstawowe wskaźniki finansowe, budżetowanie i planowanie finansowe
 • Wskaźniki zintegrowanej komunikacji marketingowej
 • Mierniki sprzedaży i lejka sprzedażowego
 • Wskaźniki i mierniki pomiaru działań firmy w Internecie, Google Analytics
 • Performance marketing
 • Prognozowanie i planowanie sprzedaży
 • Big data, marketing automation
 • Modelowanie i analiza statystyczna, analiza wskaźnikowa a system raportowania

Trenerzy

michał dziekoński

Michał Dziekoński

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu marketingiem na poziomie strategicznym w strukturach dużych firm międzynarodowych – m.in. w Grupie Siemens (2000-2013). Obecnie pełni role Interim Managera w Opinionie – jednej z największych firm wizualizacyjnych w Europie. Więcej.

dr hab. Robert Kozielski

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, stypendysta Fundacji Fulbrighta, posiadający prestiżowy tytuł Chartered Marketer. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Marketingu) oraz wykładowca na studiach Executive MBA organizowanych przez Uniwersytet Łódzki z University of Maryland w USA oraz Executive MBA organizowanych przez Uniwersytet Warszawski wraz z Univeristy of Illinois. Więcej.

dr Marcin Michalak

Wykładowca w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, programów menedżerskich MiniMBA oraz GlobalMiniMBA organizowanych przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania UŁ oraz polsko-francuskich studiów typu MBA w zakresie zarządzania, organizowanych przez Ośrodek Badań i Studiów Francuskich UŁ. Więcej.

arkadiusz wódkowski `

Arkadiusz Wódkowski

Zawodowo zainteresowany trendami konsumenckimi, poszukiwaniem insightów, motywacją i satysfakcją konsumentów. Od 1990 roku zajmuje się pozyskiwaniem wiedzy na temat konsumentów, a od ponad 20 lat prowadzi własną firmę doradczą (ABM), która oceniana jest jako jedna z najlepszych w Polsce. Więcej.

Koszt uczestnictwa

Udział w programie Mastering Metrics:

 • 5 700 zł* (koszt bez egzaminu)
 • Koszt podejścia do egzaminu CIM: 1150 zł*
 • Koszt rocznej rejestracji w CIM (obligatoryjna przy egzaminach): 350 zł*
Decyzję o wykupieniu egzaminów można podjąć na każdym etapie udziału w programie.
*Podane ceny są cenami brutto (ceny z VAT).

Płatność może zostać rozłożona:
 • Na raty – nawet do 5 rat płatnych co miesiąc
 • Pomiędzy uczestnika a pracodawcę – w dowolnych proporcjach

Materiały do pobrania

Mastering Metrics - materiał informacyjny

Mastering Metrics - zgłoszenie na program

Kontakt

Anna Muskala

Anna Muskała
Customer Relationships Manager
amuskala@questus.pl
Mobile: 601 052 704

SPRAWDŹ SIĘ!