Driving Innovation

Blok ten poświęcony jest procesowi tworzenia innowacji w biznesie i rozwija wizjonerskie podejście do innowacyjności.

Driving Innovation

Nieustannie zmieniające się środowisko biznesowe dostarcza organizacji nowych wyzwań, ale i wielu szans na rozwój. Celem tego bloku jest budowanie wrażliwości rynkowej, która umożliwia uczestnikom programu dostrzeganie zagrożeń, ale i możliwości wynikających z niestandardowego podejścia, innowacyjnego myślenia. Jednocześnie pokazuje on proces tworzenia innowacji przez pryzmat przedsiębiorczości i rozbudza wizjonerskie podejście do innowacyjności.

Tematyka

Blok Driving Innovation obejmuje:

 1. Kreatywność i innowacyjność - marketing a przedsiębiorczość postaw, zachowań, sposobów myślenia (15%)
 2. Innowacje a przewaga konkurencyjna - kluczowe cechy (15%)
 3. W poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań (20%)
 4. Innowacje – proces, metody, warunki powodzenia (30%)
 5. Zarzadzanie zmianą - rola marketingu wewnętrznego i kultury organizacji uczącej się (20%)

Szczegółowa tematyka
 • Innowacyjność a strategia rynkowa organizacji
 • Innowacyjność a przewaga konkurencyjna – warunki sukcesu
 • Środowisko biznesowe jako źródło innowacji
 • Teoria dysraptywnych zmian a możliwości rozwoju organizacji
 • Innowacje przełomowe i inkrementalne
 • Kreatywność i innowacyjność w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym
 • Fazy rozwoju rynku i organizacji a źródła sukcesu rynkowego
 • Zmiany społeczne, ekonomiczne, prawne, technologiczne jako źródło innowacji
 • Strategie Judo i Aikido
 • Poziomy innowacyjności organizacji – strategiczne i operacyjne, proces tworzenia innowacji
 • Koncept i model biznesowy
 • Model Osterwaldera, model „Open innovation”, Desing thinking & Co-creation, metoda Ideo, Strategia Błękitnego Oceanu
 • Metody odkrywania insightów klienta – badania etnograficzne, badania semiotyczne itp.
 • Kultura innowacyjności i budowanie innowacyjnego środowiska pracy
 • Zespół kreujący innowacje – cechy, umiejętności, atuty, ograniczenia
 • Innowacyjność tworzona z partnerami biznesowymi – kolaboracyjne uczenie się
 • Platformy innowacyjne – crowdsourcing
 • Techniki i metody rozwoju kreatywności indywidualnej i zespołowej
 • Narzędzia wspierające innowacyjność firmy (social media, intranet, wikis, cloud computing etc.)
 • Wdrażanie innowacji – zarządzanie zmianą, koncepcja KAIZEN

Trenerzy

Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla

Wykładowca, z blisko 20 letnim doświadczeniem prowadzi wykłady i konwersatoria z podstaw teorii organizacji i zarządzania, nauki o organizacji, doradztwa personalnego, rozwijania umiejętności osobistych, strategii zarządzania zasobami ludzkimi organizacji, zarządzania wiedzą i kompetencjami – w języku polskim i angielskim, zarządzania wartościami w języku polskim i angielskim; corporate culture w języku angielskim, zarządzanie kreatywnością i innowacjami (w ramach programu MSSTC) oraz seminaria dyplomowe i magisterskie. Więcej.

Bartek Janowicz

Lean Startup & Business Innovation Coach w Innovatika. Specjalizuje się we wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwach (programy typu intrapreneurship), rozwoju innowacyjnego przywództwa i przedsiębiorczości pracowników. Ekspert w zakresie metody Lean Startup oraz zmian kultury organizacyjnej.Więcej.

małgorzata nowak

Małgorzata Nowak

Senior Manager w firmie konsultingowej Innovatika. Ekspert i pasjonatka tworzenia unikalnych doświadczeń i propozycji wartości dla klientów. Ewangelistka podejścia "customer - centric" oraz "open - innovation" w tworzeniu nowatorskich produktów i usług. Specjalizuje się w projektach związanych z Value Proposition oraz Customer Experiece Innovation. Więcej.

Koszt uczestnictwa

Udział w programie Driving Innovation:

 • 4 500 zł* (koszt bez egzaminu)
 • Koszt podejścia do egzaminu CIM: 1050 zł*
 • Koszt rocznej rejestracji w CIM (obligatoryjna przy egzaminach): 350 zł*
Decyzję o wykupieniu egzaminów można podjąć na każdym etapie udziału w programie.
*Podane ceny są cenami brutto (ceny z VAT).

Płatność może zostać rozłożona:
 • Na raty – nawet do 5 rat płatnych co miesiąc
 • Pomiędzy uczestnika a pracodawcę – w dowolnych proporcjach
Korzyści Driving Innovation znajdziesz tutaj.

Materiały do pobrania

Driving Innovation - materiał informacyjny

Kontakt

anna muskała

Anna Muskała
Customer Relationships Manager
amuskala@questus.pl
Mobile: 601 052 704

SPRAWDŹ SIĘ!