02.10.2018

Briefy do sesji egzaminacyjnej CIM April 2019 opublikowane!

The Chartered Institute of Marketing nie pozwala marketerom na choćby chwilę lenistwa. Świeżo po opublikowaniu wyników letniej sesji egzaminacyjnej, CIM zaproponował nam briefy do kolejnych zmagań – w wiosennej edycji. Czego możemy spodziewać się w kwietniowych egzaminach?

Na Diploma in Professional Marketing rządzą doświadczenia, wskaźnik konwersji i analiza sentymentu

Na module Strategic Marketing uczestnicy będą musieli przeanalizować trendy związane z Customer Experience. Ich zadaniem będzie zaproponowanie planu marketingowego, skoncentrowanego wokół budowania pozytywnych doświadczeń i redukowania poziomu „customer churn”.

W ramach Mastering Metrics zdający zostaną poproszeni o wskazanie roli pomiaru i wskaźników w budowania strategii organizacji. Uczestnicy będą musieli ponadto wskazać alternatywny sektor, względem tego, w którym funkcjonuje wybrana przez nich firma i udowodnić, że potrafią skutecznie analizować działania marketingowe również w innych branżach.

Moduł Driving Innovation w kwietniowej sesji zostanie poświęcony analizie sentymentu. Zadaniem uczestników będzie opracowanie lub wskazanie najbardziej efektywnych metod pomiaru satysfakcji konsumentów przy użyciu innowacyjnych narzędzi.

Digital Strategy koncentruje się natomiast na optymalizacji wskaźnika konwersji. Zdający zostaną zobowiązani do opracowania planu, który wspomoże organizację w podniesieniu CR i bardziej efektywnym wykorzystywaniu budżetów reklamowych.

 

Na Digital Diploma in Professional Marketing czas na customer journey i automatyzację digital marketingu

Briefy z modułu Digital Strategy powielają się na obu programach szkoleniowych, a zatem uczestnicy Digital Diploma in Professional Marketing również zostaną zobowiązani do zaproponowania rozwiązań, które podniosą współczynnik konwersji na stronach należących do organizacji.

Na module Driving Digital Experience, uczestnicy będą musieli natomiast opracować plan, który wspomoże firmę w kreowaniu spersonalizowanych doświadczeń na każdym elemencie ścieżki zakupowej klienta. Celem działań będzie stworzenie zupełnie indywidualnej, innej od konkurencyjnych customer journey dla każdego z naszych klientów.

Zamykający program Digital Diploma in Professional Marketing moduł Mastering Digital Channels zostanie poświęcony pojęciu “martech”. Uczestnicy zostaną poproszeni o opracowanie raportu, w którym zarekomendują oprogramowanie, platform lub narzędzia, które pozwolą zautomatyzować aktywności digital marketingowe w ich organizacji.

 

Życzymy owocnej pracy!

Szczegółowe briefy znajdziecie na podstronie poświęconej egzaminom z marketingu. Znajdują się tam również zadania do najbliższej sesji – December 2018. Nam nie pozostaje natomiast nic innego, jak życzyć Wam mnóstwa inspiracji, wyłącznie produktywnej pracy i samych doskonale ocenionych egzaminów!