11.05.2018

Briefy egzaminacyjne CIM do sesji December 2018!

Po długim weekendzie wracamy do rzeczywistości i zaglądamy do nowych briefów egzaminacyjnych, które przygotował The Chartered Institute of Marketing. W sesji December 2018 uczestnikom przyjdzie zmierzyć się m. in. z odpornością marki na zmiany w środowisku biznesowym, zarządzaniem portfelem brandów czy znalezieniem miejsca dla content marketingu w strategii digitalowej organizacji. Postanowiliśmy krótko „zbriefować briefy” i pomóc podjąć decyzję tym, którzy wahają się między letnią a zimową sesją.

 

Strategic Marketing – December 2018

Egzamin z modułu Strategic Marketing koncentruje się wokół tematu „brand resilience”, czyli zdolności marki do zarządzania ryzykiem  i odtwarzania swojego kapitału w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. W swoich pracach uczestnicy będą musieli przygotować plan marketingowy, w którym pokażą, jak zadbać o „długowieczność” brandu i wzmocnienie relacji z odbiorcami.

Mastering Metrics – December 2018

Praca na module Mastering Metrics opiera się naturalnie na pomiarach. Tym razem uczestnicy zostaną zobowiązani do przeanalizowania efektywności i zyskowności poszczególnych produktów i usług znajdujących się w portfolio organizacji. Celem badań będzie zgromadzenie danych, które pozwolą znaleźć potencjalne obszary do usprawnienia i wesprzeć menedżerów w podejmowaniu decyzji strategicznych.

Driving Innovation – December 2018

Uczestnicy zdający egzamin z modułu Driving Innovation będą musieli sprawdzić, jak zmiany w otoczeniu zewnętrznym organizacji mogą wpłynąć na „innowacyjność” jej strategii cenowej i pozostałych elementów marketing mix.

Digital Strategy – December 2018

W pracy z modułu Digital Strategy tematem przewodnim sesji grudniowej jest content marketing – uczestnicy zmierzą się z problemem tworzenia i dystrybuowania wartościowej treści dla wybranej grupy docelowej. Celem pracy będzie znalezienie miejsca dla content marketingu w strategii digitalowej organizacji i ukazanie jego pozytywnego wpływu na współczynniki konwersji.

 

Zmiany, zmiany, zmiany

Nowością przy pracach z Mastering Metrics, Driving Innovation i Digital Strategy jest rekomendowana liczba słów do danego rozdziału pracy. Do tej pory każde zadanie miało określoną liczbę stron, zgodną z wytycznymi w danej sesji egzaminacyjnej.

Od sesji zimowej kryterium podlegającym weryfikacji będzie liczba słów przypisana w briefie do konkretnego zadania. Należy tutaj pamiętać, że zliczane będą wszystkie słowa, również te zawarte w tabelach, diagramach i wykresach. Zmiana ta nie dotyczy prac ze Strategic Marketingu, gdzie jak dotychczas jedna strona ma zawierać opis organizacji a osiem pozostałych – plan marketingowy. Więcej informacji możecie uzyskać od Zbyszka, który czeka na wasze pytania pod mailem: zmichalski@questus.pl.

Wszystkie briefy egzaminacyjne do sesji December 2018 znajdziecie na platformie cim.knowledgegarden.pl. Życzymy owocnych przemyśleń!