Szkolenia i rozwój

Realizujemy zarówno otwarte, jak i zamknięte programy szkoleniowe, spotkania i warsztaty inspiracyjne. Nasza specjalność to projekty rozwojowe stworzone w oparciu o nowy paradygmat biznesu – Czterolistną Koniczynę.

Nasze programy szkoleniowo-rozwojowe

Szkolenia otwarte

Jako Akredytowane Centrum Szkoleniowo-Ezgaminacyjne The Chartered Institute of Marketing w Londynie (CIM) , realizujemy programy szkoleniowe na licencji tej instytucji. CIM jest największą i najstarszą organizacją szkoleniowo-konsultingowa specjalizująca się w dziedzinie marketingu, jak również sprzedaży, obsługi klienta czy e-commerce. Podstawowa propozycja programów szkoleniowych (otwartych) obejmuje:

1. Diploma in Professional Marketing
2. Strategic Marketing
3. Mastering Metrics
4. Digital Strategy
5. Driving Innovation

Programy te realizowane są w języku polskim, natomiast egzaminy (dla ubiegających się o dyplom CIM) w języku angielskim. Więcej informacji o programach CIM

Szkolenia zamknięte

Realizujemy również programy szkoleniowe przygotowywane dla firm w oparciu o diagnozę potrzeb bądź audyt luk rozwojowych. Programy te obejmują zarówno projekty długie - roczne/dwuletnie (zrealizowaliśmy takie programy miedzy innymi dla: Unilever, Merck, Business Consulting, Polpharma, Tubądzin czy Allianz), jak krótkie - od jednej do kilku sesji szkoleniowych (zrealizowaliśmy takie programy miedzy innymi dla: mBank, Medicover, Bayer, Abbott, LOTOS, BPH TFI, Mondial Assitance).

Wystąpienia inspiracyjne

Wystąpienia ekspertów i autorytetów, mające charakter głównie inspiracyjny, organizujemy, aby wzbogacić konferencje i spotkania firmowe, warsztaty projektowe, itp.
Tego typu projekty realizowaliśmy między innymi dla firm takich jak Microsoft, First Data, Coty, mBank, Siódemka czy Wolters Kluwer.

Projekty inspiracyjno-innowacyjne

Celem takich projektów jest wdrożenie serii regularnych spotkań warsztatowo-inspiracyjnych dla pracowników firmy. Ich celem jest spotkań jest kreowanie kultury uczącej się organizacjiotwartości na poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych metod biznesowych, gotowości podejmowania ryzyka i inspirowanie do poszukiwania niestandardowych rozwiązań. Projekt realizowany był między innymi dla: BPH TFI, LOTOS i mBank.

Każde spotkanie poświęcone jest wybranej problematyce ma i obejmuje:

 1. Prezentację istoty wybranej koncepcji , metody lub narzędzi oraz procesu realizacji projektów z ich wykorzystaniem (np.: design thinking, strategii błękitnego oceanu, reklama natywna, crowdsourcing, branding emocjonalny, koncepcja lovemarks)
 2. Warsztat z wykorzystania analizowanej koncepcji, metody i narzędzi lub ich omówienie na wcześniej przygotowanym przykładzie, wraz ze wskazaniem korzyści i barier w ich wykorzystywaniu.
 3. Dyskusję moderowaną nad możliwościami wdrożenia prezentowanych metod i narzędzi w firmie.

Projekty szkoleniowo-rozwojowe

To projekty łączące obszary szkoleniowe z doradczymi. Ich celem jest z jednej strony rozwój wiedzy pracowników i ich umiejętności stosowania wybranych metod z zakresu planowania działań rynkowych, z drugiej - wsparcie merytoryczne przy ich wdrożeniu (np. przy projektach badawczych lub przy pracach projektowych). Projekty takie realizowane były między innymi dla: LOTOS, Siódemka, Multimedia czy BRE Bank.

Metoda Czterolistnej Koniczyny

Proces szkoleniowo-rozwojowy

Nasze wieloletnie doświadczenie w obszarze szkoleń pokazuje, że do rozwoju pracowników należy podchodzić kompleksowo, a nie wycinkowo – tylko wtedy możemy spodziewać się zamierzonych efektów. Takie podejście przyświeca nam zarówno przy projektowaniu szkoleń otwartych, jak zamkniętych. Programy szkoleniowo-rozwojowe, tworzone na indywidualne zapotrzebowanie firm, realizujemy w trzech etapach, zgodnie z założeniami autorskiej metodologii Czterolistnej Koniczyny - nowego paradygmatu biznesu.

Więcej o koncepcji Czterolistnej Koniczyny.

Pełny proces szkoleniowo-rozwojowy składa się z trzech etapów:

 1. Audyt luk rozwojowych (tzw. audyt konkurencyjności)
 2. Planu rozwoju i jego wdrożenia
 3. Audytu zamykającego, będącego oceną efektów

Audyt luk rozwojowych

Audyt luk rozwojowych (audyt konkurencyjności) polega na dogłębnej diagnozie funkcjonowania organizacji w czterech kluczowych obszarach, warunkujących sukces wg nowego paradygmatu biznesu – Czterolistnej Koniczyny:

 • Zdolność dostrzegania możliwości biznesowych
 • Tworzenie konceptów i modeli biznesowych
 • Sprawność operacyjna
 • Kultura organizacyjna i lider
Ponieważ audyt konkurencyjności jest kluczowym etapem w procesie projektowania programów szkoleniowo-rozwojowych, poświęciliśmy mu więcej miejsca tutaj.

Plan rozwoju organizacji

Na tym etapie na bazie wyników audytu otwierającego opracowujemy plan rozwoju firmy, w szczególności:

 • Wskazujemy na te obszary funkcjonowania firmy, które ograniczają jej rozwój
 • Opracowujemy plan rozwoju wiedzy i umiejętności pracowników (zakres, metody, proces)
 • Wdrażamy plan działań rozwojowych (warsztaty, spotkania inspiracyjno-rozwojowe, symulacje, gry strategiczne itp.)
 • Formułujemy wstępne rekomendacje, dotyczące wdrożenia rozwiązań (nowe metody, zmiana procedur itp.)

Audyt ewaluacyjny

Celem tego etapu jest ocena krótkookresowych i długookresowych efektów programu szkoleniowo-rozwojowego:

Efekty krótkookresowe:

 • Ewaluacja ankietowa projektu rozwojowego dokonywana przez uczestników
 • Ewaluacja jakościowa projektu i możliwości implementacji omawianych rozwiązań
Efekty długookresowe:
 • Ocena jakościowa (po 3 miesiącach po programie) – wywiady (IDI) z wybranymi uczestnikami dotyczącymi oceny wdrożenia rozwiązań
 • Audyt post-rozwojowy (po 6 miesiącach) metodyka zgodna z audytem otwierającym (analiza porównawcza)

Jesteś zainteresowany projektem szkoleniowo-rozwojowym?

Zapraszamy do kontaktu:

Agata Mardosz
amardosz@questus.pl