Business Insights

Nasze podejście do przygotowywania i realizowania projektów szkoleniowo-rozwojowych oparte jest na idei „Czterolistnej Koniczyny”, określanej często jako nowy paradygmat biznesu.

Dlaczego Czterolistna Koniczyna?

Jakie są źródła sukcesów firm na rynku? Dlaczego tworzone w garażach start-upy trafiają do czołówek najwyżej wycenianych firm, podczas gdy budowane przez dziesięciolecia potęgi upadają? To pytanie było inspiracją badań i napisanej na ich podstawie książki dr hab. Roberta Kozielskiego „Biznes nowych możliwości. Czterolistna koniczyna – nowy paradygmat biznesu”. Pozycja ta została uznana za najlepszą książkę ekonomiczną 2013 roku. Jak wynika z badań, analiz i obserwacji zachowań kilkuset polskich i zagranicznych firm obecnie o sukcesie firm decydują cztery kluczowe elementy: możliwości biznesowe, koncept i model biznesowy i sprawność operacyjna, kultura organizacyjna oraz lider. To cztery listki koniczyny. Na tej podstawie opracowaliśmy innowacyjną metodę szkoleniowo-rozwojową. Poniżej prezentujemy jej główne założenia.

Witajcie w nowych czasach...

Świat biznesu zmienił w ostatnich latach swoje oblicze nie do poznania. Jedynym niezmiennym elementem jest… zmiana. Ona wyznacza kierunek tego, co znaczy dziś słowo sukces. A sukces w nowych czasach oznacza między innymi…

  1. Gotowość do działania i eksperymentowania nawet kosztem błędów i porażek
  2. Bycie blisko klienta
  3. Autonomię i przedsiębiorczość pracowników, którzy są źródłem doskonalenia i poprawy wydajności
  4. Nacisk na system wartości organizacji i środowisko pracy
  5. Koncentracja na tzw. „core biznesie”
  6. Proste i płaskie struktury
  7. Decentralizację firmy i autonomię działań
Worki pieniędzy nie są żadną gwarancją, że firma utrzyma się na rynku. Na bazie wieloletnich doświadczeń i badań, wiemy też, że dziś efekty w biznesie przynosi wrażliwość, innowacyjność, elastyczność i zdolność szybkiej adaptacji, a nade wszystko zdolność uczenia się.

Nowy paradygmat biznesu

Czterolistna koniczyna – nowy paradygmat biznesu to koncepcja, wedle której sukces opiera się na czterech elementach. Okno biznesowych możliwości to umiejętność dostrzegania nowych szans i luk w otoczeniu biznesowym, a także odkrywania insightów klientów.

Kolejny krokiem jest zdolność budowania innowacyjnych konceptów i modeli biznesowych. Wdrożenie idei i pomysłów wymaga także od organizacji sprawności operacyjnej, czyli zdolności przełożenia strategii na procesy, systemy i struktury oraz właściwego reagowania na sytuacje nieoczekiwane. Badania pokazują także, że pozostałe trzy elementy nie wystarczą, jeśli firma nie odznacza się wyjątkową kulturą organizacyjną i brak w niej mądrego lidera.

4 źródła sukcesu organizacji

koniczyna - schemat2

Metoda szkoleniowo-rozwojowa

Naszym klientom proponujemy realizację kompleksowych projektów szkoleniowo-rozwojowych. Rozpoczynają się one od audytu luk rozwojowych firmy – oceny działalności firmy w kluczowych obszarach (możliwości biznesowe, koncept i model biznesowy, sprawność operacyjna oraz kultura organizacyjna i lider). Audyt odbywa się dla potrzeb projektów szkoleniowo-rozwojowych w wersji podstawowej - metoda CAWI. Na podstawie uzyskanych wyników projektowana jest indywidualna ścieżka rozwoju i szkoleń dla poszczególnych działów, obszarów firmy oraz jej pracowników. Ostatni krok to pomiar poziomu zmiany, jaka dzięki temu zaszła w organizacji.

Audyt luk rozwojowych może być realizowany jako osobny projekt, lub jako integralna część całego procesu szkoleniowo-rozwojowego. W tej drugiej sytuacji jest on opracowywany bezpłatnie.

Jesteś zainteresowany projektem szkoleniowo-rozwojowym?

Zapraszamy do kontaktu:

Agata Mardosz
amardosz@questus.pl